Page 5 of 6

ARVO Annual Meeting Abstract

Jesintha Navaratnam; Panagiotis Salvanos; Ragnheidur Bragadottir
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4246. doi:https://doi.org/
Natalia Vila; Radwan Ajlan; Ali Dirani; Emmanouil Rampakakis; Flavio Rezende
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4247. doi:https://doi.org/
Zaid Mammo; Rosanna Martens; Andrew Merkur; Andrew Kirker; David Albiani; C Gustavo De Moraes; Stanley Chang; David Maberley
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4248. doi:https://doi.org/
Joel Baur; Mayss Al-Sheikh; Daniel Barthelmes; Albina Nowak; Christian Böni; Sandrine Anne Zweifel
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4249. doi:https://doi.org/
Agustina C Palacio; Sebastian Inchauspe; emilio dodds
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4250. doi:https://doi.org/
Anthony Obeid; David Ehmann; Murtaza Adam; Sundeep Kasi; Michael Klufas; Jason Hsu; Sonia Mehta; Allen Chiang; Sunir Garg; Omesh Gupta
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4251. doi:https://doi.org/
Rayan Alshareef; Nastaran Nashki; Geoff Williams; Amin Kherani
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4252. doi:https://doi.org/
LEDIANA GODUNI; Edmund Tsui; Kenneth J Wald
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4253. doi:https://doi.org/
Nassim Abreu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4254. doi:https://doi.org/
John Campo; Luke Campo; Rachel Tandias; Peng Sun; Jorge G Arroyo
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4255. doi:https://doi.org/
Ursula Inés Martínez; Juan ignacio Bianchi; Ulises i De Dios; Rodrigo Matsui
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4256. doi:https://doi.org/
Kazutaka Hirabayashi; Toshinori Murata; Yasuhiro Iesato; Akira Imai; Yuichi Toriyama; Masaaki Tanaka; Takayuki Sakurai; Akiko Kamiyoshi; Yuka Ichikawa-Shindo; Hisaka Kawate; Megumu Tanaka; Akihiro Yamauchi; Takayuki Shindo
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4257. doi:https://doi.org/
Eiko Tsuiki; Kiyoshi Suzuma; Makiko Matsumoto; Takashi Kitaoka
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4258. doi:https://doi.org/
Sandro Di Simplicio; Jeff Hogg
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4259. doi:https://doi.org/
Makiko Matsumoto; Kiyoshi Suzuma; Eiko Tsuiki; Takashi Kitaoka
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4260. doi:https://doi.org/
Mahdi Rostamizadeh; Hamzah Khalaf; Victor H Gonzalez
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4261. doi:https://doi.org/
Shigehiro Iwabuchi; Tsutomu Kaneko; Takahiro Kurioka; Kenya Yoshida; Aya Hirano; Yasuhiko Asano; Toru Sugita
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4262. doi:https://doi.org/
Teruyo Kida; Hidehiro Oku; Taeko Horie; Tsunehiko Ikeda
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4263. doi:https://doi.org/
Swetapadma Tripathy; Hong-Gam T Le; Amani Fawzi; Jeffrey Liu; Manjot Gill
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4264. doi:https://doi.org/
Katarzyna M. Chwiejczak; Susmito Biswas; Emmanouil Tsamis; Paulo E Stanga
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4265. doi:https://doi.org/
Christian French; Rebekka Heitmar
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4266. doi:https://doi.org/
Ryohei Miyata; Kumiko Kato; Hisashi Matsubara; Maki Kozawa; Yoshitsugu Matsui; Masahiko Sugimoto; Mineo Kondo
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4267. doi:https://doi.org/
Mika Hosogi; Yuki Morizane; Shuhei Kimura; Mio Hosokawa; Hirano Masayuki; Shinichiro doi; Shinji Toshima; Kosuke Takahashi; Yuki Kanzaki; Atsushi Fujiwara; Fumio Shiraga
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4268. doi:https://doi.org/
Shinichiro doi; Shuhei Kimura; Yuki Morizane; Mio Hosokawa; Hirano Masayuki; Shinji Toshima; Kosuke Takahashi; Yuki Kanzaki; Atsushi Fujiwara; Mika Hosogi; Fumio Shiraga
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4269. doi:https://doi.org/
Jonathan Li; Lloyd Bender; Gui-Shuang Ying; Gil Binenbaum
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4270. doi:https://doi.org/
Takatoshi Maeno; Ryuya Hashimoto; Kenichirou Asou; Makoto Ubuka; Keisuke Yata; Hidetaka Masahara
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4271. doi:https://doi.org/
Yu Ti Teng; Po An Lin; Yi-Sheng Chang; Chun Chieh Lai; Min Hsiu Shih; Shih Hao Wang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4272. doi:https://doi.org/
Masaki Shibata; Yutaka Imamura; Asuka Takeyama; Rieko Kato; Masahiro Ishida
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4273. doi:https://doi.org/
Yoshimi Sugiura; Fumiki Okamoto; Tomoya Murakami; Shohei Morikawa; Takahiro Hiraoka; Tetsuro Oshika
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4275. doi:https://doi.org/
Roy Schwartz; Sobha Sivaprasad; Rebecca Macphee; Patricia Ibanez; Pearse Andrew Keane; Michel Michaelides; Sui Chien Wong
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4276. doi:https://doi.org/
Jessica Hsueh; Karen Wai; Felipe Conti; Rishi P Singh
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4277. doi:https://doi.org/
Tian Xia; Marco A Zarbin; Neelakshi Bhagat
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4278. doi:https://doi.org/
Jose Carlos Rivera; Baraa Noueihed; Sylvain Chemtob
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4279. doi:https://doi.org/
Masahiro Miyake; Yuki Muraoka; Ayako Takahashi; Yuko Iida-Miwa; Tomoaki Murakami; Sotaro Ooto; Rima Ghashut; Kiyoshi Suzuma; Akitaka Tsujikawa; Yuto Iida
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4280. doi:https://doi.org/
Yu Nagino; Tomoaki Tatsumi; Toshiyuki Oshitari; Yoko Takatsuna; Miyuki Arai; Eiju Sato; Shuichi Yamamoto
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4281. doi:https://doi.org/
Yutaka Kato; Akira Ojima; Ryutaro Tomita; Tetsuju Sekiryu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4282. doi:https://doi.org/
Anibal Andres Francone; Matthew Farajzadeh; Lisa Yun; Kouros Nouri-Mahdavi; Jean-Pierre Hubschman
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4283. doi:https://doi.org/
Julia Sein; Ahmad Mansour; Roberto E E Foster; Roberto Gallego-Pinazo; Marilita M Moschos; Robert Sisk; Jay Chhablani; Duangnate Rojanaporn; Tharikarn Sujirakul; Luiz Lima; Lihteh Wu; Abdulrazzak Charbaji; Hana Mansour; Yogin Patel; Sankeert Gangakhedkar; J Fernando Arevalo
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4284. doi:https://doi.org/
Ryutaro Tomita; Akira Ojima; Yutaka Kato; Tetsuju Sekiryu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4285. doi:https://doi.org/
Michael Karampelas; Jacob Waxman; Foteini Faye Barampouti
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4286. doi:https://doi.org/
Vaidehi Dedania; Cem Ozgonul; Cagri G Besirli
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4287. doi:https://doi.org/
Akitaka Tsujikawa; Yuki Muraoka; Sotaro Ooto; Yuto Iida; Kiyoshi Suzuma; Tomoaki Murakami; Masahiro Miyake; Rima Ghashut; Yuko Iida-Miwa
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4288. doi:https://doi.org/
Michael Myung-Sup Han; Felipe Conti; Fabiana Queiroga de Paula Araujo Silva; Rishi P Singh; Amy Shrader Babiuch
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4289. doi:https://doi.org/
Yuki Kubo; Shigeo Yoshida; Yuya Fujii; Yoshiyuki Kobayashi; Takahito Nakama; Keijiro Ishikawa; Shintaro Nakao; Toshio Hisatomi; Yasuhiro Ikeda; Tatsuro Ishibashi; Koh-hei Sonoda
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4290. doi:https://doi.org/
Nadim Rayess; Ehsan Rahimy; Gui-Shuang Ying; Maria Pefkianaki; Carl Regillo; allen ho; Jason Hsu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4291. doi:https://doi.org/
Zuhua Sun; xiaoling liu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4292. doi:https://doi.org/
Alisa T Thavikulwat; Thasarat S Vajaranant; Jennifer I Lim
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4293. doi:https://doi.org/
Masayuki Yasuda; Hajime Sato; Kazuki Hashimoto; Noriyuki Suzuki; Takehiro Hariya; Hiroko Nakayama; Toshifumi Asano; Masanori Munakata; Toru Nakazawa
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4294. doi:https://doi.org/
Shotaro Asano; Kosuke Nakajima; Kana Kure; Keiko Azuma; Kimiko Shimizu; Hiroshi Murata; Tatsuya Inoue; Ryo Obata; Makoto Aihara; Ryo Asaoka
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4295. doi:https://doi.org/
Intira Sukpen; Xiangbin Kong; Jay M Stewart
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4296. doi:https://doi.org/
Nicholas Iafe; David Xu; Daniel Su; Tara McCannel
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4297. doi:https://doi.org/
Sean Platt; Diva Salomao; Jose Pulido
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4298. doi:https://doi.org/
Brian Toy; Debarshi Mustafi; Kyle Marcus Green; Anoush Shahidzadeh; Amir H Kashani; Jesse L Berry
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4299. doi:https://doi.org/
James Bolling
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4300. doi:https://doi.org/
Mary E Aronow; Jay Wang; Anne Marie Lane; Monica Oxenreiter; Evangelos S Gragoudas; Ivana Kim
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4301. doi:https://doi.org/
Jason Huang; Tara McCannel
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4303. doi:https://doi.org/
Nikisha Kothari; Tara McCannel
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4304. doi:https://doi.org/
Cinzia Mazzini; Giulia Pieretti; Nicola Santoro; Stanislao Rizzo
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4305. doi:https://doi.org/
Camila M Endo; Ivana Kusabara; Jose Vital Filho
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4306. doi:https://doi.org/
Neil Shah; Francis Cocjin; Willliam Gange; David Yoo; Ian Kirchner
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4307. doi:https://doi.org/
Chen Liang; Lin QIAO Tang; Jun Jun Zhang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4308. doi:https://doi.org/
Jenna M Kim; Renelle P Lim
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4309. doi:https://doi.org/
Carl William Noble; Ian Thompson; Benjamin Chaon; Sapna Gangaputra; Shilpa Kodati; Chinwe Okeagu; Teresa Magone; H Nida Nida Sen
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4310. doi:https://doi.org/
Iris Deitch Harel; Eyal Raskin; Zohar Habot-Wilner; Ronit Friling; Michal Kramer
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4311. doi:https://doi.org/
Siya Huo; Tara McCannel
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4312. doi:https://doi.org/
Frederick W Fraunfelder; Frederick T Fraunfelder
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4313. doi:https://doi.org/
Jorge Luis Domene Hickman; Judith Zavala; Maria Dolores Montalvo; Jorge E Valdez
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4315. doi:https://doi.org/
Pedro Monsalve; Xiao Yi Zhou; Andrew Victor Schally; Richard K Lee; Sander R Dubovy
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4316. doi:https://doi.org/
Stefaniya Konstantinova Boneva; Anja Schlecht; Peipei Zhang; Daniel Böhringer; Hans Mittelviefhaus; Claudia Auw-Haedrich; Thomas Reinhard; Guenther Schlunck; Clemens Lange
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4317. doi:https://doi.org/
Bo Hee Kim; Un Chul Park; Hyeong Gon Yu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4318. doi:https://doi.org/
Melanie C W Campbell; Laura Emptage; Frank Corapi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4319. doi:https://doi.org/
Rachel Redekop; Frank Corapi; Laura Emptage; Monika Kitor; Melanie C W Campbell
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4320. doi:https://doi.org/
Gabriela Grimaldi; Andrea Scupola; Maria Grazia Sammarco; Maria Antonietta Blasi; Monica Maria Pagliara; Maria Emanuela Toro; marcella zollino; Daniela Orteschi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4321. doi:https://doi.org/
Sophie Thornton; Helen Kalirai; Julie Sibbring; Lisa Olohan; John Kenny; Xuan Lui; Sam Haldenby; Christiane Hertz-Fowler; Sarah E Coupland
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4322. doi:https://doi.org/
Charlotte Ness; Kirankumar Katta; Clara-Cecilie Günther; Leonardo Meza-Zepeda; Øystein Garred; Theresa Kumar; Goran Petrovski; Morten Carstens Moe; Agate Noer
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4323. doi:https://doi.org/
Marina Ogawa; Yoshihiko Usui; Naoyuki Yamakawa; Kazuhiko Umazume; Kinya Tsubota; Rei Nemoto; Hiroshi Goto
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4324. doi:https://doi.org/
eman albalawi; Hind Alkatan; Sahar Elkhamary; Azza Maktabi; Leen Safieh
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4325. doi:https://doi.org/
Tina Tang; Seymour Brownstein; Henry Chen; David Jordan; Codrin Iacob; Paula Blanco; James Farmer
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4326. doi:https://doi.org/
Ana Beatriz Toledo Dias; Augusto Terra Baccega; Denise Miyamoto; Jacqueline Coblentz; Yasser Althnayan; Vasco Torres Fernandes Bravo Filho; Alexandre Nakao Odashiro; Miguel N Burnier
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4327. doi:https://doi.org/
Sarah E Nicholas; megan stiles; Nawajes A Mandal; Dimitrios Karamichos
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4328. doi:https://doi.org/
Winston W Y Kao; Fei Dong; Jianhua Zhang; Yong Yuan; Yueh-Chiang HU
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4329. doi:https://doi.org/
Ayman J Aljohani; Shari A Seidman; Natasha A Johnson; Ulises Arbelo; Katyayini Aribindi; Sanjoy K Bhattacharya
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4330. doi:https://doi.org/
Mamoru Ogawa; Yosuke Isobe; Tomoaki Ishihara; Yuichi Uchino; Kazuo Tsubota; Makoto Arita
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4331. doi:https://doi.org/
Livia Andrade Freire; Pedro Henrique pinheiro vizibelli Chaves; Fabio Antonio Del Picchia de Araujo Nogueira; Davi Chen Wu; Pedro Augusto de Andrade Poletto; Adamo Lui Netto; Jasmine Masuzaki Wong; Eva Mackus; Richard Y Hida
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4332. doi:https://doi.org/
Nan Gao; Fushin X Yu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4333. doi:https://doi.org/
Lindsey McDaniel; Suneel Gupta; Michael K Fink; Nathan Hesemann; Prashant R Sinha; Sally Heil; Hannah B Gafen; Douglas K Bowles; Rajiv R Mohan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4334. doi:https://doi.org/
Lauren Costella; Kelsey Broderick; Brie Janet; Andrew Eiseman; Robert Redmond; Christopher Tison
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4335. doi:https://doi.org/
Camille Couture; Pascale Desjardins; Karine Zaniolo; Richard Bazin; Lucie Germain; Sylvain Guérin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4336. doi:https://doi.org/
Lakshman N Subbaraman; Emma Dare; Chung Ki Fung; David J McCanna; Lyndon William Jones
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4337. doi:https://doi.org/
Ricardo Lamy; Marie Wolf; Selene M Clay; Siyu Zheng; Peipei Pan; Matilda F Chan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4338. doi:https://doi.org/
Stuti Misra; Sunny Li; Henry Wallace; James Mckelvie
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4339. doi:https://doi.org/
Etienne Benard-Seguin; Raphaëlle Fadous; Antoine Sylvestre-Bouchard; Hasitha De Alwis; Mylaine Beaudry; Leila Mejdoub; Paul Harasymowycz; Isabelle Brunette
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4340. doi:https://doi.org/
Jin Ah Lee; Hunjae Won; Sungwoo Maeng; Hyuntae Kim; Hyung Joon Cha; Hungwon Tchah; Myoung Joon Kim
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4341. doi:https://doi.org/
Gina L Griffith; Andrew Holt; Jennifer McDaniel; Elof Eriksson; Anthony Johnson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4342. doi:https://doi.org/
Gerard Sutton; Jingjing You; Simon Cooper; Hannah Frazer; Chris Hodge; Xiao Liu; Adam Taylor; Erin McColl; Gordon Wallace
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4343. doi:https://doi.org/
Hannah Elizabeth Frazer; Jingjing You; Simon Cooper; Chris Hodge; Xiao Liu; Zhi Chen; Adam Taylor; Erin McColl; Gordon Wallace; Gerard Sutton
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4344. doi:https://doi.org/
Rani Al Karmi; ZHONGMOU SUN; Ahmad Kheirkhah; Ehsan Shirazaei Sani; Nasim Annabi; Reza Dana
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4345. doi:https://doi.org/
Elvira Lorenzo-Martín; Patricia Gallego-Muñoz; Cristina Herrero-Pérez; M. Carmen Martínez-García
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4346. doi:https://doi.org/
Patricia Gallego-Muñoz; Elvira Lorenzo-Martín; Cristina Herrero-Pérez; M. Carmen Martínez-García
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4347. doi:https://doi.org/
Patrick Shean-Young Lee; Nan Gao; Fushin X Yu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4348. doi:https://doi.org/
Rohan Bir Singh; Rani Al Karmi; Man Yu; Jia Yin; Reza Dana
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4349. doi:https://doi.org/
Alfredo Ruggeri; Timur Dyrdin; Marco Barbariga; Paolo Rama; Giulio Ferrari
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4350. doi:https://doi.org/
Claudia Panfil; Norbert Schrage
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4351. doi:https://doi.org/
Carmen M Martinez-Garcia; Francisco Javier Avila; Patricia Gallego-Muñoz; Elvira Lorenzo-Martín; Lucia Ibares-Frías; Juan M Bueno
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4352. doi:https://doi.org/
Takayoshi Sumioka; Yuka Okada; Osamu Yamanaka; Masayasu Miyajima; Ken-ichi Matsumoto; Shizuya Saika; HIroki Iwanishi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4353. doi:https://doi.org/
Pascale Desjardins; Camille Couture; Karine Zaniolo; Lucie Germain; Sylvain Guérin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4354. doi:https://doi.org/
Jennifer McDaniel; Anthony Johnson; David O Zamora
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4355. doi:https://doi.org/
Kazunari Higa; Junk Higuchi; Yoshiyuki Satake; Takefumi Yamaguchi; Daisuke Tomida; Jun Shimazaki
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4356. doi:https://doi.org/
Mitchell A Watsky; Zhong Chen; Xiaowen Lu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4357. doi:https://doi.org/
Aurelie Dos Santos; Alis Balayan; Martha L Funderburgh; Irona Khandaker; Elfren Baclagon; James Funderburgh; Sophie X. Deng
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4358. doi:https://doi.org/
Rajiv R Mohan; Ratnakar Tripathi; Suneel Gupta; Michael K Fink; Lynn M Martin; Hannah B Gafen; Nishant R Sinha; Jason T Rodier; Shyam S Chaurasia; Nathan Hesemann; Elizabeth A Giuliano
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4359. doi:https://doi.org/
Ilham Putra; Khandaker Nasim Anwar; Xiang Shen; Behnam Rabiee; Dominique Missiakas; Medi Eslani; Ali R Djalilian
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4360. doi:https://doi.org/
Mohammad Mirazul Islam; Roholah Sharifi; Shamina Mamodaly; Adibnia Yashar; Eleftherios I Paschalis; James Chodosh; Claes H Dohlman; Miguel Gonzalez-Andrades
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4361. doi:https://doi.org/
Christelle GROSS; Corinne Belville; Audrey Lamboule; Marilyne Lavergne; Romain Joubert; Loic Blanchon; Frederic Chiambaretta; Vincent SAPIN
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4362. doi:https://doi.org/
David A Ammar; Dinesh Goswami; Kathryn Pate; Mark Lake; Rama Kant; Sharon Lake; Neera Tewari-Singh
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4363. doi:https://doi.org/
Yangyang Zhang; Qingjun Zhou; Lixin Xie
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4364. doi:https://doi.org/
Kyong Jin Cho; Chang Rae Rho; Bong Hui Kang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4365. doi:https://doi.org/
Yen-Chiao Wang; Yujin Zhang; Lingling Zhang; Yuka Okada; Chia-Yang Liu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4366. doi:https://doi.org/
Vasiliki Tellios; Hong Liu; Nikoleta Tellios; Cindy ML Hutnik
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4367. doi:https://doi.org/
Iman Jalilian; Amanda Robinson; Vijay Krishna Raghunathan; Jasmyne Sermeno; SANTOSHI MUPPALA; Sara M Thomasy; Christopher J Murphy
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4369. doi:https://doi.org/
David Culp; Grazia Spiga; Justin Prater; Brian C Gilger
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4370. doi:https://doi.org/
Mario Crespo-Moral; Hanan Awad Alkozi; Antonio López-García; Jesus J Pintor; Yolanda Diebold
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4371. doi:https://doi.org/
Brian Leonard; Soohyun Kim; Leandro B C Teixeira; Denise M Imai; Vijaykrishna Raghunathan; Sara M Thomasy; Christopher J Murphy
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4373. doi:https://doi.org/
Kyung-Sun Na; Gabriella Maria Fernandes Cunha; Hyun Jong Lee; Ali R Djalilian; David Myung
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4375. doi:https://doi.org/
Rachel Genova; Andrew Pieper; Matthew Harper
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4376. doi:https://doi.org/
Marion K Gordon; Rita A. A. Hahn; Peihong Zhou
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4377. doi:https://doi.org/
Asahi Fujita; Junko Yoshida; Tetsuya Toyono; Rika Shirakawa; Takashi Miyai; Tomohiko Usui
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4378. doi:https://doi.org/
Alex Ferdi; Vuong Nguyen; Jeremy Tan; Yves Kerdraon; John Males; Nigel Morlet; Peter Beckinsale; Richard A Mills; Chris Go; Mark Daniell; Elsie Chan; Daniel Barthelmes; Amparo Herrera-Bond; Marco Garcia; Mark C Gillies; Stephanie L Watson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4380. doi:https://doi.org/
Gary Hin-Fai Yam; Matthias Fuest; Lei Zhou; Marcus Ang; Jodhbir S Mehta
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4381. doi:https://doi.org/
Kentaro Abe; Takashi Miyai; Tetsuya Toyono; Wei Aixinjueluo; Tatsuya Inoue; Shotaro Asano; Hitoha Ishii; Junko Yoshida; Rika Shirakawa; Tomohiko Usui
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4382. doi:https://doi.org/
Isa Mohammed; Sang Tran; Wuqaas Munir
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4383. doi:https://doi.org/
Jesusu Antonio Soto Munoz; Edgar Adrian Gonzalez Mendoza; Arturo J Ramirez-Miranda; Alejandro Navas; Enrique O Graue-Hernandez
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4384. doi:https://doi.org/
Elias Flockerzi; Loay Daas; Berthold Seitz
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4385. doi:https://doi.org/
Katja C. Iselin; Michael A. Thiel; Philipp B. Baenninger; Lucas M. Bachmann; Claude Kaufmann
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4386. doi:https://doi.org/
George Hayek; Louis Lhuillier; Mohamed Zaidi; Florian Bloch; Marie-Soline LUC; Jean-Charles Vermion; Christophe Goetz; Nadia Ouamara; Jean-Marc Perone
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4387. doi:https://doi.org/
Juan Carlos Carlos Abad; Juan Camilo Morales; Alexandra Correa; Renato Ambrosio; Michael W Belin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4388. doi:https://doi.org/
Naoko Kato; Takanori Sasaki; Kazuno Negishi; Ikuko Toda; Jun Shimazaki; Kazuo Tsubota
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4390. doi:https://doi.org/
Yutao Liu; Mariam Lotfy Khaled; Yelena Bykhovskaya; Hanzhou Li; W Daniel Stamer; Hongyan Xu; R. Rand Allingham; Michael A Hauser; Yaron Rabinowitz
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4391. doi:https://doi.org/
Santosh Kumar Kumar Muddana; Balamurali K Ambati; Hironori Uehara; Michael Burr; Sarah Molokhia
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4392. doi:https://doi.org/
Sneha Konda; Balamurali K Ambati
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4393. doi:https://doi.org/
Yuya Fukui; Naoki Okumura; Daiki Matsumoto; Tomoki Shimada; Masataka Teramoto; Hirofumi Imai; Tetta Kurosawa; Fan-Wei Tseng; Dar-Jen Hsieh; Noriko Koizumi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4394. doi:https://doi.org/
Sashia Bak-Nielsen; Therese Koops Groenborg; Anders Ivarsen; Jesper Hjortdal
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4395. doi:https://doi.org/
Rosalia Maria Simoes Antunes-Foschini; Sidney Julio Sousa
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4396. doi:https://doi.org/
Eric S Hwang; James Bradley Randleman
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4397. doi:https://doi.org/
Paul Lang; Praneetha Thulasi; Sumitra Khandelwal; James Bradley Randleman
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4398. doi:https://doi.org/
Srujana Sahebjada; Elsie Chan; Sara Vogrin; Vijaya Sundararajan; Mark Daniell; Paul N. Baird
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4399. doi:https://doi.org/
Ravi Shah; Paul Lang; Nikki L Hafezi; Emilio Almeida Torres Netto; Farhad Hafezi; James Bradley Randleman
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4400. doi:https://doi.org/
Hema Radhakrishnan; Jawaher Alshehri; M Chantal Hillarby; Susan Shawcross; Arun Brahma; Fiona Carley
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4401. doi:https://doi.org/
Natasha Pahuja; Pooja Khamar; Rohit Shetty; Archana Padmanabhan Nair Nair; Tanuja Vaidya; Vishal Jhanji; Rajiv R Mohan; Swaminathan Sethu; Arkasubhra Ghosh
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4402. doi:https://doi.org/
Chiara Bonzano; Donatella Musetti; Riccardo Scotto; Carlo Alberto Cutolo; Carlo Enrico Traverso
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4403. doi:https://doi.org/
Leda das Neves Almeida Sandrin; Ruth Miyuki Santo
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4404. doi:https://doi.org/
Felipe A Medeiros
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4405. doi:https://doi.org/
Bahram Bodaghi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4406. doi:https://doi.org/
H Nida Nida Sen
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4407. doi:https://doi.org/
Elon H. Van Dijk
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4408. doi:https://doi.org/
Martine J. Jager
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4409. doi:https://doi.org/
Tara McCannel
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4410. doi:https://doi.org/
Lakshmisahithi Rani; Christy K Sheehy; Ethan Bensinger; Michael Devereux; Scott B Stevenson; Ari Green
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4411. doi:https://doi.org/
Natela Shanidze; Elon Ullman; Jeremy Badler; Preeti Verghese
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4412. doi:https://doi.org/
Guan Nan Guo; Larry A Abel
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4413. doi:https://doi.org/
Ian Erkelens; William R Bobier; Alicia MacMillan; Nicole Maione; Claudia Martin Calderon; Heidi Patterson; Ben Thompson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4414. doi:https://doi.org/
Samuel Adade; Vallabh Das
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4415. doi:https://doi.org/
Frank A Proudlock; Esha Prakash; Sarah White; Kevin Paterson; Irene Gottlob; Rebecca McLean
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4416. doi:https://doi.org/
Viral Sheth; Irene Gottlob; Frank A Proudlock
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4417. doi:https://doi.org/
Victor H Guaiquil; Qiang Zhou; Yuncin Luo; Tara Nguyen; Mark Rosenblatt
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4418. doi:https://doi.org/
Kana Ichikawa; Yuka Okada; Osamu Yamanaka; Chia-Yang Liu; Winston W Y Kao; Shizuya Saika
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4419. doi:https://doi.org/
Eduardo M Rocha; Lara Cristina Dias; Lilian Eslaine Silva; Ana Carolina Dias; Carolina Modulo; Adriana Andrade Murashima; Marina Zilio Fantucci; Cintia S De Paiva; Peter Sol Reinach
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4420. doi:https://doi.org/
Medi Eslani; Ilham Putra; Judy Hamouie; Xiang Shen; Neda Afsharkhamseh; Peiman Hematti; Ali R Djalilian
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4421. doi:https://doi.org/
Siva Pramodh Kambhampati; Uri Soiberman; Tony P Wu; Abdul Elah Al Towerki; Walter Stark; Samuel C Yiu; Kannan Rangaramanujam
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4422. doi:https://doi.org/
Kira Antonyshyn; Joseph Catapano; Jennifer Zhang; Gregory Borschel
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4423. doi:https://doi.org/
Zhiguo HE; Damien Guindolet; Fabrice Cognasse; Florian Bergandi; philippe Gain; Gilles Thuret
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4424. doi:https://doi.org/
Kunyong Xu; Eric K Chin; David RP Almeida
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4425. doi:https://doi.org/
Tatiana Tanaka; Thaisa Silveira Barbosa; Eduardo Ferracioli Oda; Luiza Manhezi Oliveira; Flavia Rossi; Karoline de Lemes Giuntini Correa; Mauro Goldbaum; Joyce H Yamamoto; Joao Nobrega de Almeida Junior
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4426. doi:https://doi.org/
Sundaram Natarajan; Mohd. anash Pathan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4427. doi:https://doi.org/
Thomas Mendel; Karen M Joos; Jeffrey Kammer; Rachel W Kuchtey; Edward Cherney; Stephen J Kim
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4428. doi:https://doi.org/
Mark Alberti; Ann Sofia Skou Thomsen; Martin Nissen Hermann; Ulrik Correll Christensen; Morten D De La Cour
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4429. doi:https://doi.org/
Ryan Alan Shields; Matthew A Powers; Cassie Ann Ludwig; Darius M. Moshfeghi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4430. doi:https://doi.org/
Christianne A. Wa; Mark K. Walsh; Maxwell Stem; Bozho Todorich; Jeremy D. Wolfe
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4431. doi:https://doi.org/
Vinay Swamy; Wenlin Zhang; Ricardo F Frausto; Joseph A Bonanno; Anthony J Aldave
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4432. doi:https://doi.org/
Darpan Malhotra; Martin Jung; Sergei Noskov; Richard Zimmermann; Joseph Roman Casey
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4433. doi:https://doi.org/
Keith H Baratz; Ross Aleff; Xiaojia Tang; Krishna R. Kalari; Leo J. Maguire; Sanjay V. Patel; Michael P. Fautsch; Eric Wieben
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4434. doi:https://doi.org/
Masakazu Sato; Naoki Okumura; Makiko Nakahara; Takahiko Sato; Koji Kitazawa; Ursula Schlotzer-Schrehardt; Friedrich E Kruse; Noriko Koizumi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4435. doi:https://doi.org/
Takashi Miyai; Tetsuya Toyono; Kodai Kitamoto; Masaya Fukushima; Junko Yoshida; Rika Shirakawa; Suguru Nakagawa; Ula V. Jurkunas; Tomohiko Usui
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4436. doi:https://doi.org/
Hamid-Reza Moein; Maria J Lopez; Aakash Gupta; Deshea L Harris; Pedram Hamrah
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4437. doi:https://doi.org/
Thomas Armin Fuchsluger; Daniel Thieme; Friedrich E Kruse; Siddharth Mahajan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4438. doi:https://doi.org/
Jacqueline Reinhard; Cornelius Müller-Bühl; Susanne Wiemann; Veronika Luft; Marina Palmhof; Stephanie C Joachim; Andreas Faissner
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4439. doi:https://doi.org/
Alexander V Kolesnikov; Vladimir J Kefalov
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4440. doi:https://doi.org/
Jan J Kremers; Anneka Joachimsthaler
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4441. doi:https://doi.org/
Adrian C Tsang; Sina Ahmadi; John Hamilton; Jennifer Gao; Chloe Gottlieb; Stuart G Coupland
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4442. doi:https://doi.org/
Flora Hui; Jessica Tang; Xavier Hadoux; Jonathan G Crowston
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4443. doi:https://doi.org/
Christopher Tyler; Lora Likova
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4444. doi:https://doi.org/
Zsolt Ablonczy; Cristiana Giancarlo; Christopher Schillo; Kortni Violette; Dennis Guberski; Barak Yahalom; Laura Belen; Claire Gelfman; April Hall; David Hollander; Andy Whitlock
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4445. doi:https://doi.org/
Jennifer Barber Phillips; Taylor Howat; Monte Westerfield
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4446. doi:https://doi.org/
Dragana Trifunovic; Klaudija Masarini; Christian Grimm; Marius Ueffing; Marijana Samardzija
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4447. doi:https://doi.org/
Thomas Wubben; Mercy Pawar; Andrew Smith; Kevin Toolan; Heather Hager; Cagri G Besirli
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4448. doi:https://doi.org/
Casey Keuthan; Clayton Santiago; Marcus Hooper; Linda Qian; John D Ash
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4449. doi:https://doi.org/
Chloe Naomi Thomas; Tonia S Rex; Alexandra Bernardo-Colon; Richard J Blanch; Zubair Ahmed
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4450. doi:https://doi.org/
Bristol Denlinger; Zachary Helft; Michael Telias; Casey Thornton; Richard H Kramer
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4451. doi:https://doi.org/
James M Fadool; Dylan M Allen; Mailin Sotolongo-Lopez
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4452. doi:https://doi.org/
Ghazala Begum; Ann Logan; Richard J Blanch
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4453. doi:https://doi.org/
Sarah Molokhia; Santosh Kumar Kumar Muddana; Hironori Uehara; Michael Burr; Haeli hauritz; James McCulloch; Balamurali K Ambati
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4454. doi:https://doi.org/
Helena Filipe; Ana Topete; Benilde Saramago; Ana Paula Serro
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4455. doi:https://doi.org/
Ben B Muirhead; Heather Sheardown; Emilia Paron
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4456. doi:https://doi.org/
Anita Nikolova Penkova; Komsan Rattanakijsuntorn; Anahid Khoobyar; Rex Moats; Scott Fraser; Mark S. Humayun; Satwindar Singh Sadhal
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4457. doi:https://doi.org/
Kristyn Huffman; Joanna Wang; Ying Xiao; William R Freeman; Michael J Sailor; Lingyun Cheng
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4458. doi:https://doi.org/
Muhammad Abdulrazik
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4459. doi:https://doi.org/
David J Lee; Dandan Diane Zheng; Sharon L Christ; Byron L Lam; Laura A McClure
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4460. doi:https://doi.org/
Bonnielin K Swenor; Jing Tian; Varshini Varadaraj; Karen Bandeen-Roche
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4461. doi:https://doi.org/
Joshua R Ehrlich; Alison Granger; Katherine Bissen; Shirin E Hassan; Brian Craig Stagg
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4462. doi:https://doi.org/
Alberto Diniz-Filho; Andrew J Tatham; Erwin R Boer; Carolina Pelegrini Gracitelli; Ricardo Y Abe; Felipe Medeiros
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4463. doi:https://doi.org/
Fiona Fylan; Amy Hughes; David B Elliott; Joanne M Wood
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4464. doi:https://doi.org/
C Gustavo De Moraes; Jeffrey M Liebmann; Michael V Boland; Jonathan S. Myers; Sarah R. Wellik; Tobias Elze; Robert Ritch; Donald C Hood
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4465. doi:https://doi.org/
Anil Kumar Chekuri; Aditya Ayyagari Guru; Pooja Biswas; Kari Branham; Hiroko Matsui; Angel Soto Hermida; Michael Hicks; Akhila Alapati; Amalio Talenti; John Heckenlively; Kelly A. Frazer; Paul Sieving; Radha Ayyagari
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4466. doi:https://doi.org/
Gavin Arno; Keren J Carss; Michael Niblock; Naushin Waseem; Michael E. Cheetham; Michel Michaelides; Anthony T Moore; F Lucy Raymond; Andrew Webster
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4467. doi:https://doi.org/
Radha Ayyagari; Pooja Biswas; Angel Soto Hermida; Kari E Branham; Hiroko Matsui; Adda L Villanueva; Amalio Talenti; Akhila Alapati; Aditya Ayyagari Guru; Bonnie Huang; Sheikh Riazuddin; John Heckenlively; Paul Sieving; Jacque L Duncan; S Amer Riazuddin; Kelly A. Frazer
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4468. doi:https://doi.org/
Robert P. Igo; Christopher Halladay; Dana Crawford; Tamer Hadi; Paul B. Greenberg; Jack M. Sullivan; Matthew D. Anger; Steven Fliesler; Scott Damrauer; Wen-Chih Wu; P. Eric Konicki; Neal Peachey; Sudha K Iyengar
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4469. doi:https://doi.org/
Kathryn P Burdon; Bennet McComish; Paul N. Baird; Yelena Bykhovskaya; Andrea Richardson-Wynd; Colin E Willoughby; Xiaohui Li; Srujana Sahebjada; Stuart MacGregor; Sionne Lucas; Jerome I Rotter; Richard A Mills; Alex W. Hewitt; Yaron Rabinowitz; Jamie E. Craig
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4470. doi:https://doi.org/
Xue-Bi Cai; Yi-Han Zheng; Zi-Bing Jin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4471. doi:https://doi.org/
Kari E Branham; Joan Fisher; Karmen Trzupek; David G Birch; Jacque L Duncan; Stephen P Daiger; Brian C Mansfield
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4472. doi:https://doi.org/
Bang V Bui; Da Zhao; Lin Wang; Brad Fortune; Zheng He
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4473. doi:https://doi.org/
Luis Alarcon-Martinez; Jorge Luis Cueva Vargas; Nicolas A Belforte; Deborah villafranca-Baughman; Adriana Di Polo
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4474. doi:https://doi.org/
Lorenzo Sala; Christophe Prud'homme; Giovanna Guidoboni; Marcela Szopos; Brent A Siesky; Alon Harris
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4475. doi:https://doi.org/
Patricia Isabel C Manalastas; Sasan Moghimi; Linda M Zangwill; Mark Christopher; Kyle Hasenstab; Rafaella Penteado; Huiyuan Hou; Takuhei Shoji; Elham Ghahari; Andrew J Li; Khoa Nguyen; George Villatoro; Adeleh Yarmohammadi; Robert N Weinreb
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4476. doi:https://doi.org/
Thanadet Chuangsuwanich; Liang Hwa Leo; Leopold Schmetterer; Michael J A Girard
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4477. doi:https://doi.org/
Joao Barbosa-Breda; Danilo Andrade de Jesus; Karel Van Keer; Vahid Nassiri; Geert Molenberghs; Luís Abegão Pinto; Amandio A Rocha-Sousa; Evelien Vandewalle; Ingeborg Stalmans
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4478. doi:https://doi.org/
Alexander Barash; Richard B Rosen; Patricia Garcia
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4479. doi:https://doi.org/
Tock H Lim; Soumil Parikh; Colin S Tan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4480. doi:https://doi.org/
Srinivas R. Sadda; Elizabeth Morgenthien; Shamika Gune
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4481. doi:https://doi.org/
Rosa Dolz-Marco; Chandrakumar Balaratnasingam; Jerry Messinger; Miaoling Li; K Bailey Freund; Christine A Curcio
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4482. doi:https://doi.org/
Ferdinand Georg Schlanitz; Magdalena Baratsits; Stefan Sacu; Hrvoje Bogunovic; Alexandra Stephanie Weinhandl; Astrid Jakob; Maria Karantonis; Gregor Sebastian Reiter; Reinhard Told; Ursula Schmidt-Erfurth
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4483. doi:https://doi.org/
Claus von der Burchard; Jan Tode; Stefan Otto Johannes Koinzer; Christoph Ehlken; Felix Treumer; Peter Koch; Helge Sudkamp; Reginald Birngruber; Gereon Hüttmann; Johann Roider
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4484. doi:https://doi.org/
Gregor Sebastian Reiter; Reinhard Told; Andreas Pollreisz; Ferdinand Georg Schlanitz; Hrvoje Bogunovic; Lukas Baumann; Stefan Sacu; Ursula Schmidt-Erfurth
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4485. doi:https://doi.org/
Domino Schlegel; Stella Glasauer; Stephan C F Neuhauss
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4486. doi:https://doi.org/
Eloise Keeling; David A. Johnston; David S. Chatelet; David Tumbarello; Andrew Lotery; J. Arjuna Ratnayaka
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4487. doi:https://doi.org/
Igor V Peshenko; Artur V Cideciyan; Alexander Sumaroka; Elena V Olshevskaya; Alexander Scholten; Maximilian Flick; Karl-Wilhelm Koch; Samuel G Jacobson; Alexander M Dizhoor
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4488. doi:https://doi.org/
Alexander M Dizhoor; Elena V Olshevskaya; Igor V Peshenko
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4489. doi:https://doi.org/
Elena V Olshevskaya; Shinya Sato; Igor V Peshenko; Alexander M Dizhoor; Vladimir J Kefalov
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4490. doi:https://doi.org/
Maureen Neitz; Jay Neitz
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4491. doi:https://doi.org/
Mariya Moosajee; Rose Richardson; Andreas Mitsios; Alessandro Abbouda; Andrew Webster
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4492. doi:https://doi.org/
John Niffenegger; Arysol Soltero; James Niffenegger; Sufang Yang; Grazyna Adamus
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4493. doi:https://doi.org/
Yuriko Minegishi; Naoki Nakaya; Takeshi Iwata; Stanislav I Tomarev
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4494. doi:https://doi.org/
Tadeusz Jan Sarna; Magdalena Olchawa; Grzegorz Szewczyk; Andrzej Zadlo; Michal Sarna
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4495. doi:https://doi.org/
Lisa Maria Riedmayr; Sybille Boehm; Martin Biel; Elvir Becirovic
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4496. doi:https://doi.org/
MAI SHUYI; David M Wu; Krishnakumar Kizhatil; Simon W John; Constance L Cepko; Wenjun Xiong
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4497. doi:https://doi.org/
Heather Kayew Mak; Xiu Juan Zhang; Shuk Han Ng; Christopher Kai-Shun Leung
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4498. doi:https://doi.org/
Cheryl Mae Craft; Andrew J. Vargas; Kyra Yamamoto; Justin Li; LiHui Luo; Eun Jin Lee
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4499. doi:https://doi.org/
Sandra Kuehn; Pia Grotegut; Andreas Smit; Gesa Stute; H Burkhard Dick; Stephanie C Joachim
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4500. doi:https://doi.org/
Alessandra Tuccitto; Xiaoxin Guo; Jeremy M Sivak
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4501. doi:https://doi.org/
Tamara Lee Lenis; Sze Yin Ng; Jane Hu; Zhichun Jiang; Marcia Lloyd; Nicholas Esposito; Dean Bok; Silvia C Finnemann; Gabriel H Travis; Roxana A. Radu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4502. doi:https://doi.org/
Mubeen Khan; Riccardo Sangermano; Stéphanie Cornelis; Valerie Richelle; Duaa Elmelik; Silvia Albert; Alex Garanto; Raheel Qamar; Dorien Lugtenberg; Ingeborgh Born; Rob W J Collin; Frans P Cremers
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4503. doi:https://doi.org/
Dimitra Athanasiou; Gavin Pang; JAMES BELLINGHAM; MONICA AGUILA; Chikwado A Opefi; Philip J Reeves; Michael E. Cheetham
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4504. doi:https://doi.org/
alina radziwon; Miyoung Suh; Ioannis Dimopoulos; Woo Jung Cho; artur szkotak; Ian M MacDonald
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4505. doi:https://doi.org/
Marie-Audrey Ines Kautzmann; Khanh Do; Nicolas G Bazan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4506. doi:https://doi.org/
Abbi L. Engel; Kaitlen Knight; Thomas Khuu; Emily Worral; Megan Manson; Jianhai Du; James Hurley; Jennifer R Chao
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4507. doi:https://doi.org/
GLENN P LOBO
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4508. doi:https://doi.org/
Krista Christensen; Zhe Liu; Robert Wallace; Yao Liu; Amy E Millen; Barbara A Blodi; Michael L Klein; Julie A. Mares
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4509. doi:https://doi.org/
Cole Milliken; Chunhe Chen; Patrice Goletz; Federico Gonzalez-Fernandez; Yiannis Koutalos
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4510. doi:https://doi.org/
Rebekah H Gensure; Lydia Sauer; Karl Andersen; Binxing Li; Martin Hammer; Paul S Bernstein
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4511. doi:https://doi.org/
Leopold Adler; Chunhe Chen; Patrice Goletz; Federico Gonzalez-Fernandez; Yiannis Koutalos
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4512. doi:https://doi.org/
Akira Obana; Yuko Gohto; Werner Gellermann; Hiroyuki Sasano; Mohsen Sharifzadeh; Takahiko Seto; Paul S Bernstein
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4513. doi:https://doi.org/
Yuko Gohto; Akira Obana; Werner Gellermann; Hiroyuki Sasano; Mohsen Sharifzadeh; Takahiko Seto; Paul S Bernstein
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4514. doi:https://doi.org/
SUMAN MANNA; Pengfei Zhang; Edward N. Pugh; Robert J Zawadzki
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4515. doi:https://doi.org/
Songhua Li; Minghao Jin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4516. doi:https://doi.org/
Lauren Renner; Martha Neuringer; Trevor J McGill
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4517. doi:https://doi.org/
T. Michael Redmond; Sheetal Uppal; Eugenia Poliakov; Susan Gentleman
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4518. doi:https://doi.org/
Masahiro Kono; Patrice Goletz; Anne M Hanneken
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4520. doi:https://doi.org/
Kenneth P Mitton; Wendy A Dailey; Austen Knapp; Peter Chen; Megan Moore; Jennifer Felisky; Anju Thomas; Ed Guzman; Mrinalini Deshpande
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4521. doi:https://doi.org/
Karina E Guziewicz; Artur V Cideciyan; William A Beltran; Andras M Komaromy; Valerie Dufour; Malgorzata Swider; Simone Iwabe; Alexander Sumaroka; Brian T Kendrick; Gordon Ruthel; Vince A Chiodo; Elise Heon; William W Hauswirth; Samuel G Jacobson; Gustavo D Aguirre
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4522. doi:https://doi.org/
Jennifer J Lentz; Russell Amato; Robert Rosencrans; Francine Jodelka; Frederic F Depreux; Bhagwat V Alapure; Nicolas G Bazan; Frank Rigo; Michelle Hastings
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4523. doi:https://doi.org/
Yashodhan Chinchore; Tedi Begaj; Constance L Cepko
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4524. doi:https://doi.org/
Anna-Lisa Doebley; Adam Crain; Maureen Neitz; Jay Neitz
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4525. doi:https://doi.org/
Juliette Varin; Miguel Miranda de Sousa Dias; Thomas Pugliese; Marion Neuillé; Nassima Bouzidi; Christelle Michiels; Melissa Desrosiers; José-Alain Sahel; Isabelle S Audo; Deniz Dalkara; Christina Zeitz
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4526. doi:https://doi.org/
William A Beltran; Artur V Cideciyan; Simone Iwabe; Valerie Dufour; Jason Charng; Brianna Lisi; Jose-Manuel Guzman; Alireza Badiei; Catherine Tsilfidis; William W Hauswirth; Samuel G Jacobson; Gustavo D Aguirre
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4527. doi:https://doi.org/
Zhijian Wu; Myung Kuk Joe; Wenhan Yu; Suja Hiriyanna
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4528. doi:https://doi.org/
Scott H Greenwald; Raymond Farmer; Erin Hennessey; Kinga Maria Bujakowska; Ru Xiao; Luk Vandenberghe; Eric A Pierce
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4529. doi:https://doi.org/
Jose A. Sahel; Barrett Katz; Catherine Vignal-Clermont; Laure Blouin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4530. doi:https://doi.org/
Barrett Katz; Anne Galy; Serge Fitoussi; Catherine Vignal Clermont; Jose A. Sahel; Catherine Cancian; Nitza Thomasson; Celine BOUQUET
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4531. doi:https://doi.org/
Alex Garanto; Riccardo Sangermano; Silvia Albert; Mubeen Khan; Miriam Bauwens; Sarah Naessens; Rando Allikmets; Ingeborgh Born; Carel C B Hoyng; Elfride De Baere; Frans P Cremers; Rob W J Collin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4532. doi:https://doi.org/
Frank M Dyka; William W Hauswirth
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4533. doi:https://doi.org/
Harry Otway Orlans; Michelle McClements; Maria In?s Patrício; Alun R Barnard; Robert E MacLaren
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4534. doi:https://doi.org/
Kaitlyn Calabro; Sanford L Boye; Kevin Mccullough; Diego Fajardo; W Clay Smith; Christianne E Strang; Douglas C. Witherspoon; Dibyendu Chakraborty; Paul D Gamlin; Shannon Elizabeth Boye
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4535. doi:https://doi.org/
Shreyasi Choudhury; Russell Mellen; Kevin Mccullough; James Peterson; Diego Fajardo; John Chiorini; Sanford L Boye; Shannon Elizabeth Boye
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4536. doi:https://doi.org/
Celine BOUQUET; Anne Galy; Catherine Cancian; Nitza Thomasson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4537. doi:https://doi.org/
Hong Yu; John Guy
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4538. doi:https://doi.org/
Daniel Manraj Maloney; Matthew Carrigan; Naomi Chadderton; Sophia Millington-Ward; Arpad Palfi; Peter Humphries; Jane G Farrar
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4539. doi:https://doi.org/
Thilo Matthias Buck; Peter M Quinn; Camiel Boon; Celso H F Alves; Jan Wijnholds
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4540. doi:https://doi.org/
Maria In?s Patrício; Cristina Martinez-Fernandez Dela Camara; Christopher I Cox; Clare Blue; Alun R Barnard; Robert E MacLaren
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4541. doi:https://doi.org/
Cristina Martinez-Fernandez dela Camara; Christopher I Cox; Pamela Whalley; Clare Blue; Robert E MacLaren
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4542. doi:https://doi.org/
Martina Kropp; Nina Harmening; Mateusz Kecik; Argyrios Chronopoulos; Alain Conti; Tereza Bautzová; Gabriele Thumann
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4543. doi:https://doi.org/
Zahra Fayazi; Jason Myers; Mark Christian Butler; Alexandria J Trujillo; Jack M Sullivan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4544. doi:https://doi.org/
Wei Du; Xingwang Xie; Xin Tang; Xiaoxin Li
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4545. doi:https://doi.org/
Arkady Lyubarsky; Erik Wielechowski; Tomas S Aleman; Albert M Maguire; Gui-Shuang Ying; Erin Bote; Leah Makaron; Jessica Ijams Wolfing Morgan; Anna Tretiakova; James Wilson; Jean Bennett
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4546. doi:https://doi.org/
John D Hulleman; Shyamtanu Datta; Fang Zhang; Wenzhi Feng
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4547. doi:https://doi.org/
Masashi Yamazaki; Tsutomu Igarashi; Kazuhisa Takahashi; Koichi Miyake; Maika Kobayashi; Chiemi Yaguchi; Shuhei Kameya; Hiroshi Takahashi; Takashi Okada
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4548. doi:https://doi.org/
Priyanka Priyadarshani; Salma Ferdous; Shanu Markand; Kevin Joseph Donaldson; Jeffrey H Boatright; J M Nickerson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4550. doi:https://doi.org/
Bhanu Dasari; Deepa Talreja; Siobhan Cashman; Rajendra Kumar-Singh
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4551. doi:https://doi.org/
Daniel Pelaez; Galina Dvoriantchikova; Ravi Doddapaneni; Gabriel S Gaidosh; Wensi Tao; Zenith Acosta Torres; John P Turner; Steven Pappas; Dmitry V Ivanov; David T Tse
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4552. doi:https://doi.org/
Rami Darwich; Hasitha de Alwis Weerasekera; Sergiy Patskovsky; Marilyse Piche; Joseph Roman Casey; Ariel Wilson; Santiago Costantino; Przemyslaw Mike Sapieha; Michel Meunier; Isabelle Brunette
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4553. doi:https://doi.org/
Jae-Ik Lee; Maesoon Im
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4554. doi:https://doi.org/
Takashi Fujikado; Kenta Hozumi; Takao Endo; Hiroyuki Kanda; Takeshi Morimoto; Motoki Ozawa; Kohji Nishida
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4555. doi:https://doi.org/
SeongKwang Cha; Jungryul Ahn; Yongsook Goo
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4556. doi:https://doi.org/
Yukari Nakano; Yasuo Terasawa; Hiroyuki Kanda; Motoki Ozawa; Tomomitsu Miyoshi; Jun Ohta; Hajime Sawai; Takashi Fujikado
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4557. doi:https://doi.org/
Lixia Lin; Bingsheng Lou; Xiaofeng Lin; Zhi Chen
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4558. doi:https://doi.org/
Hiroyuki Kanda; Tomomitsu Miyoshi; Takeshi Morimoto; Takashi Fujikado
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4559. doi:https://doi.org/
Ying Xiao; Tiezhu Lin; Kristyn Huffman; Brandon Bosse; Scott Thorogood; William R Freeman; Lingyun Cheng
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4560. doi:https://doi.org/
Laura Kuehlewein; Nicole Troelenberg; Krunoslav Stingl; Sebastian Schleehauf; Akos Kusnyerik; Helmut Sachs; Johann Roider; Timothy L Jackson; Robert E MacLaren; Caroline Chee; Barbara Wilhelm; Florian Gekeler; Karl Ulrich Bartz-Schmidt; Eberhart Zrenner; Katarina Stingl
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4561. doi:https://doi.org/
David AX Nayagam; Richard A Williams; Cesar Salinas La-Rosa; Ceara McGowan; Carla J Abbott; Stephanie Epp; Mohit Naresh Shivdasani; Chi D Luu; Joel Villalobos; Patrick Thien; Owen Burns; Alice Brandli; Chris Williams; Penelope J Allen; Robert Shepherd
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4562. doi:https://doi.org/
Toru Saito; Hiroyuki Kanda; Yukari Nakano; Yasuo Terasawa; Koji Osawa
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4563. doi:https://doi.org/
Chuan-Chin Chiao; Yueh-Chun Tsai; Chung-Yu Wu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4564. doi:https://doi.org/
Nairouz Farah; Chen Abraham; Liron Gerbi; Zeev Zalevsky; Yossi Mandel
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4565. doi:https://doi.org/
Tibor Karl Lohmann; Kim Schaffrath; Stefan Lück; Andreas Erbslöh; Viviana Rincón Montes; Rainer Kokozinski; Reinhard Viga; Wilfried Mokwa; Andreas Offenhäusser; Sandra Johnen; Peter Walter
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4566. doi:https://doi.org/
Han Mingsong; Yujing Bai; Zhi Chen; Yao Chen; Heng Miao; Juan Hu; Yu Zhao
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4567. doi:https://doi.org/
Gislin Dagnelie; Michael P Barry; Avi Caspi; Paul Gibson; Arup Roy; Alfred Vinnett; Reem Husseiny; Greg Seifert
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4568. doi:https://doi.org/
John B Troy; Corey M Rountree; Chen Meng; Laxman Saggere
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4569. doi:https://doi.org/
Kim Schaffrath; Tibor Karl Lohmann; Pascal Raffelberg; Florian Waschkowski; Reinhard Viga; Rainer Kokozinski; Wilfried Mokwa; Peter Walter; Sandra Johnen
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4570. doi:https://doi.org/
Yasuo Terasawa; Yukari Nakano; Motoki Ozawa
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4571. doi:https://doi.org/
Yingchen He; Natalie Huang; Avi Caspi; Arup Roy; Stephen Engel; Gordon E Legge; Erik J Van Kuijk; Dara D Koozekanani; Sandra Rocio Montezuma
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4572. doi:https://doi.org/
Celine Chaumette; juliette amaudruz
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4573. doi:https://doi.org/
Long-Sheng Fan; Yungchan Chen; Max Cheng; Min Sheu; Tso-Ting Lai; Steve Wang; Ya-Ting Cheng; Feng-hsiung Hsu; Chang-Hao Yang; CK Cheng
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4574. doi:https://doi.org/
Ahmad Al Moujahed; Bo Tian; Eleni Konstantinou; Haijiang Lin; Demetrios G. Vavvas
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4575. doi:https://doi.org/
Caixia Jin; qingjian Ou; Haibin Tian; Juan Wang; Jing-Ying Xu; Lixia Lu; Guo-Tong Xu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4576. doi:https://doi.org/
Run-Tao Yan; Shu-Zhen Wang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4577. doi:https://doi.org/
Raymond Ching Bong Wong; Tu Nguyen; Lucy Lyujie Fang; Camden Lo; Jafar Jabbari; Sandy Hung; Rick Guei-Sheung Liu; Chi D Luu; Mark C Gillies; Alex Hewitt
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4578. doi:https://doi.org/
Taina Viheriälä; Soile Nymark; Teemu Ihalainen; Pyry Grönroos; Heidi Hongisto; Anni Sorkio; Heli Skottman; Tanja Ilmarinen
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4579. doi:https://doi.org/
Brian G Ballios; Saeed Khalili; Justin Belair-Hickey; Kenneth Grise; Laura Donaldson; Gilbert Bernier; Jeff Liu; Gary D Bader; Molly S. Shoichet; Valerie Wallace; Derek van der Kooy
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4582. doi:https://doi.org/
Florian Udry; Sarah Decembrini; Corinne Kostic; David M Gamm; Yvan Arsenijevic
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4583. doi:https://doi.org/
Kevin Eade; Marin Gantner; sarah Victor; Regis Fallon; sarah harkins-perry; Alec Johnson; Christian Metallo; Martin Friedlander
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4584. doi:https://doi.org/
Ruchira Singh; Chad Galloway; leslie macdonald; Celia Soto; Danielle Benoit
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4585. doi:https://doi.org/
Steven J Fliesler; Elizabeth D. Au; Lara A. Skelton; Sriganesh Ramachandra Rao; Michael H Farkas
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4586. doi:https://doi.org/
Heike Kroeger; Neil Grimsey; Ryan J Paxman; Wei-Chieh Chiang; Lars Plate; Ying Jones; Peter Shaw; JoAnn Trejo; Stephen Tsang; Evan Powers; Jeffrey Kelly; R. Luke Wiseman; Jonathan H Lin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4587. doi:https://doi.org/
Jie Gong; Hui Cai; Mark Anthony Fields; Lucian Del Priore
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4588. doi:https://doi.org/
Takahiro Suzuki
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4589. doi:https://doi.org/
Han Qin; Sehyun Kim; Zhe Li; Marion Jeanne
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4590. doi:https://doi.org/
Gail M Seigel; Kelley Yuan; Zachary K. Goldsmith; Vanessa Marie Morales-Tirado
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4592. doi:https://doi.org/
Michael Jochner; Stephan Reichl
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4593. doi:https://doi.org/
Stacey L Hose; Sayan Ghosh; Meysam Yazdankhah; Imran Ahmed Bhutto; J. Samuel Zigler, Jr.; Debasish Sinha
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4594. doi:https://doi.org/
RAJI RAJESH LENIN; Peter Gergely Nagy; Rajashekhar Gangaraju
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4595. doi:https://doi.org/
Levi Todd; Colin Quinn; Andrew J Fischer
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4596. doi:https://doi.org/
Oliver Bludau; Veronika Kuscha; Anke Weber; Michael Brand
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4597. doi:https://doi.org/
Tomas Meijome; Bailey Baumann; Jacob Sterling; Samyuktha Guttha; Philip Williams; Ying Song; Joshua L Dunaief
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4598. doi:https://doi.org/
Jami Gurley; Daniel J Carr; Michael H Elliott
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4599. doi:https://doi.org/
Arantxa Bolinches-Amorós; Tina storm; Angela J. Russell; Stephen G Davies; Alun R Barnard; Robert E MacLaren
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4600. doi:https://doi.org/
Martina Biagioni; Viviana Guadagni; Elena Novelli; Enrica Strettoi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4601. doi:https://doi.org/
meng jia; David R Hyde
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4602. doi:https://doi.org/
Joshua Aaron Chu-Tan; Matt Rutar; Kartik Saxena; Riemke Aggio-Bruce; Rohan W. Essex; Krisztina Valter; Haihan Jiao; Michele C Madigan; Jan Provis; Riccardo Natoli
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4604. doi:https://doi.org/
Jonathan Luisi; Wenbo Zhang; Gracie Vargas; Massoud Motamedi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4605. doi:https://doi.org/
Matt Rutar; Riccardo Natoli; Nilisha Fernando; Jan Provis
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4606. doi:https://doi.org/
Nilisha Fernando; Riemke Aggio-Bruce; Yvette Wooff; Joshua Aaron Chu-Tan; Kasthuri Chandra Babu; Krisztina Valter; Jan Provis; Riccardo Natoli
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4607. doi:https://doi.org/
Stefanie G. Wohl; Ellen Bercaw; Amy Baek; Thomas A Reh
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4608. doi:https://doi.org/
Isabella Palazzo; Kyle Deistler; Andrew J Fischer
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4610. doi:https://doi.org/
Tracy Ho; Wei Yang; Bin Lin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4611. doi:https://doi.org/
Wei Liu; Yonju Ha; Hua Liu; Massoud Motamedi; Mingchang Zhang; Wenbo Zhang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4612. doi:https://doi.org/
Tina storm; Harry Otway Orlans; Cristina Martinez-Fernandez Dela Camara; Arantxa Bolinches-Amorós; Angela J. Russell; Stephen G Davies; Alun R Barnard; Robert E MacLaren
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4613. doi:https://doi.org/
Kevin Toolan; Mercy Pawar; Taichi Suzuki; Cagri G Besirli
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4614. doi:https://doi.org/
Xiaodong Sun; Xueting Luo; Yiji Feng; Jian Liang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4615. doi:https://doi.org/
Lauren-Ashley Duncan; Jessica Carter; Madeline Welch; Max Housman; Judee Nemeno; Richard D Dix
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4616. doi:https://doi.org/
Monica Diaz-Coranguez; Cheng-mao Lin; David A Antonetti
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4617. doi:https://doi.org/
Lucy Xu; Felipe Conti; Robert Purgert; Rishi P Singh
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4618. doi:https://doi.org/
Santiago Soberón; Rosario Gulias-Cañizo; Rodrigo Garcia-Santiesteban; Mariana Mayorquin; Hugo Quiroz-Mercado
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4619. doi:https://doi.org/
Tapan P Patel; Tyson Kim; Gina Yu; Vaidehi S Dedania; Philip Lieu; Cagri G Besirli; Hakan Demirci; Yannis Mantas Paulus
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4621. doi:https://doi.org/
Ye Ji Kim; Daniel Chao
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4622. doi:https://doi.org/
Dawn A Sim; David Barker; Pearse Keane; Tom McKinnon; Karsten Ulrich Kortuem
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4623. doi:https://doi.org/
Chen Gong; John P Kelly; Laura Trutoiu; Brian Schowengerdt; Steven Brunton; Eric Seibel
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4624. doi:https://doi.org/
Masaharu Ishikura; Akihito Uji; Yuki Muraoka; Sotaro Ooto; Akitaka Tsujikawa
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4625. doi:https://doi.org/
Thomas Gast; Brett King; Peter Harrington; Kaitlyn Sapoznik; Ting Luo; Stephen A Burns
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4626. doi:https://doi.org/
Andrew Chen; Hongxin Song; Mina M Chung
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4627. doi:https://doi.org/
Mali Okada; Katie M Litts; Tjebo FC Heeren; Angelos Kalitzeos; Vincent Rocco; Rebecca Mastey; Navjit Singh; Thomas Kane; Melissa Kasilian; Michel Michaelides; Marcus Fruttiger; Joseph Carroll; Catherine Egan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4628. doi:https://doi.org/
Rui Lin; Deng Pan; Fan Lu; Zi-Bing Jin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4629. doi:https://doi.org/
Michalis Georgiou; Christopher S Langlo; Angelos Kalitzeos; Nashila Hirji; Neruban Kumaran; Alfredo Dubra; Joseph Carroll; Michel Michaelides
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4630. doi:https://doi.org/
Alexander Meadway; Lawrence Sincich
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4631. doi:https://doi.org/
Nripun Sredar; Bartlomiej Kowalski; Moataz M Razeen; Samuel Steven; Alfredo Dubra
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4632. doi:https://doi.org/
Sanam Mozaffari; Volker Jaedicke; Francesco LaRocca; Pavan Tiruveedhula; Austin Roorda
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4633. doi:https://doi.org/
Olubayo Umar Kolawole; Nicholas Rinella; Katharina G Foote; Austin Roorda; Jacque L Duncan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4634. doi:https://doi.org/
Hongxin Song; Ethan A Rossi; Lisa Latchney; Mina M Chung
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4635. doi:https://doi.org/
Boyu Gu; Jing Lu; Xiaolin Wang; Yuhua Zhang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4636. doi:https://doi.org/
Yuhua Zhang; Boyu Gu; Xiaolin Wang; Michael D Twa; Gerald McGwin; Johnny Tam; Christopher A Girkin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4637. doi:https://doi.org/
HaeWon Jung; Tao Liu; Jianfei Liu; Johnny Tam
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4638. doi:https://doi.org/
Nikolai Suchkov; Enrique Josua Fernandez; Jose Luis Martinez; Pablo Artal
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4639. doi:https://doi.org/
R Daniel Ferguson; Mircea Mujat; Gopi Maguluri; Yang Lu; Nicusor Iftimia
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4640. doi:https://doi.org/
Serge Meimon; Elena Gofas Salas; Pedro Mecê; Kate Grieve; Jose A. Sahel; Michel Paques
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4641. doi:https://doi.org/
Brett King; Thomas Gast; Kaitlyn Sapoznik; Ting Luo; Stephen A Burns
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4642. doi:https://doi.org/
Julie Schallhorn; Mary Durbin; Alexandre R Tumlinson; Angelina Covita
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4643. doi:https://doi.org/
Sirichai Pasadhika; James T. Rosenbaum
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4644. doi:https://doi.org/
Federico Zicarelli; Chiara Preziosa; Giovanni Staurenghi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4646. doi:https://doi.org/
Stacey Pan; Sumana Kommana; Pooja Padgaonkar; Bernard Szirth; Albert S Khouri
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4647. doi:https://doi.org/
Ane Murueta-Goyena Larranaga; Marta Galdos; Olaia Lucas; Begoña Arana; Marian Acera; Rocio Del Pino; Naroa Ibarretxe; Ibai Diez; Alberto Cabrera; Juan Carlos Gómez-Esteban; Inigo Gabilondo
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4648. doi:https://doi.org/
Maziyar M Khansari; Sarah L Garvey; Shayan Farzad; Mahnaz Shahidi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4651. doi:https://doi.org/
Kenji Matsushita; Rumi Kawashima; Takashi Fujikado; Kohji Nishida
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4652. doi:https://doi.org/
Valentina Sarao; Daniele Veritti; Enrico Borrelli; Srinivas R. Sadda; Mariano Cozzi; ANA Pajtler Rosar; Giovanni Staurenghi; Paolo Lanzetta
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4653. doi:https://doi.org/
JAE JUNG LEE; Jin Hwan Ahn; Hanjo Kwon; Sung Who Park; Ji Eun E Lee
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4654. doi:https://doi.org/
Shinya Sato; Michiyuki Matsuda
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4655. doi:https://doi.org/
Mathi Damodaran; Arjen Amelink; Johannes De boer
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4656. doi:https://doi.org/
Olof Birna Olafsdottir; Sveinn Hakon Hardarson; Einar Stefansson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4657. doi:https://doi.org/
Sveinn Hakon Hardarson; Olof Birna Olafsdottir; Thorunn S Eliasdottir; Robert A Karlsson; Thor Eysteinsson; Einar Stefansson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4658. doi:https://doi.org/
Jason Dwight; Christina Y. Weng; Michal Pawlowski; Tomasz Tkaczyk
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4659. doi:https://doi.org/
Gabor Mark Somfai; Jing Tian; Wen-Hsiang Lee; Ajay E. Kuriyan; William Feuer; Wei Shi; Ninel Gregori; William E. Smiddy; Delia Cabrera DeBuc
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4660. doi:https://doi.org/
Matthias Klemm; Lydia Sauer; Sascha Klee; Dietmar Link; Sven Peters; Martin Hammer; Dietrich Schweitzer; Jens Haueisen
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4661. doi:https://doi.org/
Mariano Cozzi; ANA Pajtler Rosar; Enrico Borrelli; Valentina Sarao; salvatore parrulli; Federico zicarelli; Paolo Lanzetta; SriniVas Sadda; Giovanni Staurenghi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4662. doi:https://doi.org/
Tyler Pfister; Aman George; Ruchi Sharma; Rafael Villasmil; Margery Smelkinson; Monika Barbara Dolinska; Kapil Bharti; Brian P Brooks
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4663. doi:https://doi.org/
Maarjaliis Paavo; Winston Lee; Jesse Sengillo; Stephen H Tsang; Janet R Sparrow
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4664. doi:https://doi.org/
Meghan J Marino; Alex Yuan; Stephen Jones; Katherine A Koenig; Jian Lin; Wanyong Shin; Aleksandra V Rachitskaya; Mark Lowe
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4665. doi:https://doi.org/
Rong Liu; Nan Xiang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4666. doi:https://doi.org/
David A. Atchison; Adnan Khan; James M Pope; Pavan Verkicharla; Marwan Suheimat
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4667. doi:https://doi.org/
Kolavali Raghavendra Rao; Usha Singh; Vivek Gupta; Uma Nahar Saikia
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4668. doi:https://doi.org/
Miguel Castelo-Branco; Ana Pina Rodrigues; José P Rebola; Marcelino Pereira; Marieke Van Asselen
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4669. doi:https://doi.org/
Lora Likova; Christopher W Tyler
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4670. doi:https://doi.org/
Narine Viruni; Tin Yan Alvin Liu; Sarah Wang; Alice Yang Zhang; James T Handa
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4672. doi:https://doi.org/
Ronald H Silverman; Raksha Urs; Harriet O Lloyd; Jeffrey Ketterling; Billy Yiu; Alfred Yu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4673. doi:https://doi.org/
Umiya Harley; Wilma Kincaid; Sanjay Mantry; Kanna Ramaesh
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4674. doi:https://doi.org/
Amitha Domalpally; Ralph Trane; James Reimers; Barbara A Blodi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4676. doi:https://doi.org/
Vinayak S Joshi; Maria Vahtel; Zyden Jarry; Janet Simon; Sheila C Nemeth; Mark Burge; Peter Soliz
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4677. doi:https://doi.org/
Stephanie Mroczkowska; Desley White; Paul Artes; Adam Booth; Leanne Smewing
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4678. doi:https://doi.org/
Rebekka Heitmar
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4679. doi:https://doi.org/
Siu-hang Wong; Carol Y Cheung; Jason C.S. Yam; CT Ng; SH Cho; WL So; Tien-Yin Wong
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4680. doi:https://doi.org/
Connie Martin Sears; Takao Hirano; Muneeswar Gupta Nittala; Neesurg Sunil Mehta; Shivani Sinha; Chaitra Jayadev; Gagan Singh; Michael Verhoek; Alan Fleming; jano van hemert; Irena Tsui; Pradeep Prasad; Srinivas R. Sadda
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4681. doi:https://doi.org/
Takuma Maezawa; Hideaki Usui; Aki Kato; Noriaki Takase; Tsutomu Yasukawa; Yoshio Hirano; Miho Nozaki; Munenori Yoshida; Yuichiro Ogura
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4682. doi:https://doi.org/
Timothy Fung; Janine Abramson; Shalini Ojha; Roger Holden
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4683. doi:https://doi.org/
devrim toslak; changgeng liu; Minhaj Nur Alam; Xincheng Yao
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4684. doi:https://doi.org/
Jeremy John Hoffman; Patrick Massae; Helen Weiss; William Makupa; Matthew J Burton; Victor H Hu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4685. doi:https://doi.org/
Ye Elaine Wang; Tudor Cosmin Tepelus; Wei Gui; John Irvine; Olivia L Lee; SriniVas Sadda; Hugo Hsu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4686. doi:https://doi.org/
Takeshi Morimoto; Liang-da Chiu; Katsumasa Fujita; Hiroyuki Kanda; Kenta Hozumi; Kohji Nishida; Takashi Fujikado
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4688. doi:https://doi.org/
Joseph Malone; Mohamed El-Haddad; Ivan Bozic; Yuankai Tao
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4689. doi:https://doi.org/
Vy-Vy Ngo; Gloria Wu; Laura Billard; Amy Doan; Bryan Le; Elena Muro
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4690. doi:https://doi.org/
Gloria Wu; Vy-Vy Ngo; Amy Doan; Laura Billard; Elena Muro; Bryan Le
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4691. doi:https://doi.org/
Kirill Larin; Manmohan Singh; Chen Wu; Zhaolong Han; Salavat Aglyamov; Michael D Twa
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4692. doi:https://doi.org/
Riccardo Scotto; Carlo Alberto Cutolo; Michele M Iester; Carlo Enrico Traverso
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4693. doi:https://doi.org/
Delia Cabrera DeBuc; Jing Tian; Wen-Hsiang Lee; Ajay E. Kuriyan; Gabor Mark Somfai; William Feuer; Wei Shi; Ninel Gregori; William E. Smiddy
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4694. doi:https://doi.org/
Dietmar Link; Steffen Rieger; Sascha Klee
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4695. doi:https://doi.org/
Sascha Klee; Dietmar Link
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4696. doi:https://doi.org/
Richard Legras; Kelly Woog
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4697. doi:https://doi.org/
Alyssa Lesley Lie; Xingzheng Pan; Paul J Donaldson; Thomas William White; Ehsan Vaghefi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4698. doi:https://doi.org/
Marie Darche; Morgane Belle; Alain Chedotal; Jose Courty; Michel Paques; Ilaria Cascone
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4699. doi:https://doi.org/
Krishnakumar Kizhatil; Haelynn Gim; Graham M. Clark; Simon W John
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4700. doi:https://doi.org/
Jorge A. Alvarado; Philipp p Prosseda; Na Luo; Biao Wang; Ke Ning; Wei He; Tia Judeen Kowal; Yang Sun
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4701. doi:https://doi.org/
Gah-Jone Won; Darren Chan; Jeremy M Sivak
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4702. doi:https://doi.org/
Jabia Mostofa Chowdhury; Madhusudhanan Balasubramanian
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4703. doi:https://doi.org/
Ahmad Aref; Medi Eslani; Alex Pleet; Ali R Djalilian
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4704. doi:https://doi.org/
Marielle Mentek; Guillaume Cazalot; Pierre F Isard; Thomas Dulaurent; Mouad Lamrani
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4705. doi:https://doi.org/
Sunny E Ohia; Jenaye Robinson; Leah Mitchell; Catherine A Opere; Ya Fatou Njie-Mbye
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4706. doi:https://doi.org/
Karen Yud Torrejon; Ellen L Papke; Andrea Unser; Matthew Kerr; W Daniel Stamer; Feryan Ahmed
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4708. doi:https://doi.org/
Sindhu Saraswathy; Thania Bogarin; Francis Brian; James C H Tan; Robert N Weinreb; Alex Huang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4709. doi:https://doi.org/
Paloma Borrajo Liton; Myoungsup Sim; April Nettesheim; Angela Dixon
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4710. doi:https://doi.org/
Enhua H Zhou; Michael Paolucci; Christopher Wilson; Fjodor Merkuri; Tom Vollmer; Katherine Prosen; Katherine Thompson; Bret Benton; Brett Thibodeaux; Yan Wong; Valentin Sluch; Ted Manley; Dennis S Rice; Amy Chen; Ganesh Prasanna
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4711. doi:https://doi.org/
Amanda L. Roberts; Colleen M McDowell
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4712. doi:https://doi.org/
Colleen M McDowell; Tasneem Putliwala Sharma
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4713. doi:https://doi.org/
Yuji Takahashi; Takashi Inoue; Shunsuke Imai; Tomohiro Otsuka; Reijiro Arakawa; Akira Naito
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4714. doi:https://doi.org/
Leona Ho; Anja Osterwald; Solveig Badillo; Iris Ruf; Pratap Challa; Robin Vann; Vasanth Rao; Christoph Ullmer
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4715. doi:https://doi.org/
Srinivasan Senthilkumari; Aswinbalaji Soundararajan; Gowripriya Chidambaranathan; Ramaswamy Krishnadas; B'Ann T Gabelt; Paul L Kaufman; Veerapan Muthukkaruppan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4716. doi:https://doi.org/
Martha Kim; Choul Yong Park
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4717. doi:https://doi.org/
Mary Mengrui Feng; Hong Liu; Cindy M L Hutnik
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4718. doi:https://doi.org/
Thania Bogarin; Sindhu Saraswathy; Ernesto Barron; Jie J Zheng; Alex Huang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4719. doi:https://doi.org/
Kate E Keller; Yong-Feng Yang; Justin Nguyen; Ying Ying Sun
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4720. doi:https://doi.org/
Ankur Jain; Wei Zhu; Qihong Zhang; Markus H Kuehn; Abbot F. Clark; Val C. Sheffield
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4721. doi:https://doi.org/
Janice A Vranka; Julia Staverosky; Ying Ying Sun; Yong-Feng Yang; John Bradley; Kate E Keller; Ted S Acott
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4722. doi:https://doi.org/
Lisa J Hill; Hannah Botfield; Lars Bruce; Ann Logan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4723. doi:https://doi.org/
Tatsuo Itakura; Andrew Webster; Jose M Gonzalez; James C H Tan; Maria Sibug-Saber; Cheryl Mae Craft; Janice A Vranka; Ted S Acott; W Daniel Stamer; Kirill A Martemyanov; M Elizabeth Fini
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4724. doi:https://doi.org/
Julia A Staverosky; Ted S Acott; Janice A Vranka
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4725. doi:https://doi.org/
Florian Hasan; Christian van Oterendorp; Charlotte Fischer; Nicolas Feltgen; Hans Hoerauf
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4726. doi:https://doi.org/
Pinkal Patel; J Cameron Millar; Ramesh Kasetti; prabhavathi maddineni; Gulab Zode
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4728. doi:https://doi.org/
Yiqin Du; Hongmin Yun
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4729. doi:https://doi.org/
Yogapriya Sundaresan; Veerapan Muthukkaruppan; Krishnadas S R; Gowripriya Chidambaranathan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4731. doi:https://doi.org/
AJAY KUMAR; Yiqin Du
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4732. doi:https://doi.org/
Enzhi Yang; AJAY KUMAR; Yiqin Du
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4733. doi:https://doi.org/
Nida Mumtaz Khan; Marko Dimiskovski; Weiye Li
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4734. doi:https://doi.org/
Huiling Hu; Jiantao Wang; Min Fang; Huahong Zhong; Hongwei Deng
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4735. doi:https://doi.org/
Minlu Song; Mengxi Shen; Yanping Zhou; Kairong Zheng; Yuanqi Zhai; Meichun Xiao; Xiaohan Wang; Fenghua Wang; Xiaodong Sun
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4737. doi:https://doi.org/
Fenghua Wang; Minlu Song; Yanping Zhou; Meichun Xiao; Xiaodong Sun
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4738. doi:https://doi.org/
Quan V Hoang; Chee Wai Wong; Ian Yeo; Gavin S Tan; Shu Yen Lee; Gemmy Cheung
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4739. doi:https://doi.org/
Bingqian Liu; Haocheng Ao; Limei Sun; Lin Lu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4740. doi:https://doi.org/
Kyoung Min Lee; Hokyung Choung; Martha Kim; Sohee Oh; Seok Hwan Kim
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4741. doi:https://doi.org/
Sang Woo Park; Seok-Joon Kang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4742. doi:https://doi.org/
Xiaorong Wu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4743. doi:https://doi.org/
Xiaoying Wang; Xun Chen
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4744. doi:https://doi.org/
Malgorzata Woronkowicz; Susan Lightman; Robin Hamilton; Sophia Zagora; Oren Tomkins-Netzer
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4745. doi:https://doi.org/
Un-Chul Park; Dae Joong Ma; Baek-Lok Oh; Sung Wook Park; Bo Hee Kim; Hyeong Gon Yu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4746. doi:https://doi.org/
Takuya Nakajima; Miyuki Nagahara
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4747. doi:https://doi.org/
Sona Harutyunyan; Elena Tarutta; Anush Khandzhyan; Narine Khodzhabekyan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4748. doi:https://doi.org/
Hanieh Mirhajianmoghadam; Suman Adhikari; Alexander W Schill; Gwen Musial; Hope M Queener; Nimesh B Patel; Jason Porter
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4749. doi:https://doi.org/
Christina Eckmann-Hansen; Mathias Hvidtfelt Hansen; Poul Pedersen Laigaard; Birgit Sander; Inger Christine Munch; Else Marie Olsen; Anne Mette Skovgaard; Michael Larsen
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4750. doi:https://doi.org/
FRANCOIS M PELEN; Yacine Bentaleb; Jean-Francois Legargasson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4751. doi:https://doi.org/
Jos J Rozema
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4752. doi:https://doi.org/
Tawna L Roberts; Ruth E Manny; Heather A Anderson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4753. doi:https://doi.org/
Siegfried Wahl; David Kern; Alexander Leube; Arne Ohlendorf
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4754. doi:https://doi.org/
Vivek Labhishetty; Arijit Chakraborty; William R Bobier
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4755. doi:https://doi.org/
Glen L McCormack; Jeffrey Ferrucci; Anthony Guarino; Peter J. Bex
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4756. doi:https://doi.org/
Shinichiro Nakano; Fumiyasu Amano; Seiu Takagi; Takahiro Hiraoka; Tetsuro Oshika
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4757. doi:https://doi.org/
Thomas W Raasch; Joseph C Lehman
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4758. doi:https://doi.org/
Brian Vohnsen; Alessandra Carmichael Martins; Najnin Sharmin; Salihah Qaysi; Denise Valente
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4759. doi:https://doi.org/
David B Elliott; Alex A Black; Joanne M Wood
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4760. doi:https://doi.org/
Maria Henriquez; Luis Izquierdo; Carmen Maldonado; Laura Cañola; Michelle Cerrate; Marta G Hadid
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4761. doi:https://doi.org/
Ying-Ling Chen; Lei Shi; Jim W.L. Lewis
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4762. doi:https://doi.org/
Lei Shi; Jim W.L. Lewis; Ying-Ling Chen
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4763. doi:https://doi.org/
Ann M Morrison; Donald O Mutti
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4764. doi:https://doi.org/
Nitya Murthy; Adam Hickenbotham
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4765. doi:https://doi.org/
Marquavia Stinson; Adam Hickenbotham
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4766. doi:https://doi.org/
Gonzalo Carracedo; Laura Batres; MAria Serramito; Anahi Gonzalez; Carlos Carpena-Torres
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4767. doi:https://doi.org/
Vincent Marc; David Rio; Richard Legras
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4768. doi:https://doi.org/
Yessa Vervloet Bertollo Lamego Rautha; Richard Y Hida; Caio Nascimento; Leo Hida; Kazuo Tsubota; Hidemasa Torii; Shun Tonomura; Tetsuro Shiraishi; Toshiyuki Shimizu; ivan Corso Teixeira
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4769. doi:https://doi.org/
Thomas A Aller
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4770. doi:https://doi.org/
Soumaya Bouhout; Andre N Ali-Ridha; Aaron Rosen; Marino Discepola
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4771. doi:https://doi.org/
Amy Mehta; Martin Mayers; Shlomit F Sandler; Nathan Nataneli
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4772. doi:https://doi.org/
Daniel Choi; Guillermo Amescua
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4773. doi:https://doi.org/
Ana Rubin Panvini; Jacqueline Busingye
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4774. doi:https://doi.org/
Annie M Wu; Connie M Wu; Victoria Tseng; Paul B. Greenberg; JoAnn Giaconi; Fei Yu; Flora Lum; Anne L Coleman
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4775. doi:https://doi.org/
Claudia Lorena Arellano Martínez; Diego Zamora; Carlos Navas
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4776. doi:https://doi.org/
Gaytri Gupta Elera; Ingrid U Scott
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4777. doi:https://doi.org/
Efstathia Kiatos; James Jacob Armstrong; Cindy ML Hutnik; Stephen Tsioros; Monali Malvankar; William Hodge
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4778. doi:https://doi.org/
Annapurna Singh; Arun D Singh; Jose Echegaray; Jacquelyn Davanzo
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4779. doi:https://doi.org/
Maram E A Abdalla-Elsayed; Abdulelah Al-Abdullah; Rizwan Malik; Rajiv Khandekar; Hernan Martinez-Osorio; Marco Mura; Patrik Schatz
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4780. doi:https://doi.org/
Eva Monestam
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4781. doi:https://doi.org/
Michele Danielle Lee; Stephanie Chen; Tiffany Ann Chen; Ann Caroline Fisher; Charles C Lin; Kuldev Singh; Robert Chang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4782. doi:https://doi.org/
Nimesh Arvind Patel; Ninel Gregori; Benjamin Reinherz; Anny Rodriguez; William Feuer; Raquel Goldhardt
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4783. doi:https://doi.org/
Xixia Ding; pingjun chang; Yinying Zhao; Zhangliang Li; Yun-e Zhao
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4784. doi:https://doi.org/
pingjun chang; lei lin; Hongfang Zhang; Yun-e Zhao
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4785. doi:https://doi.org/
Eubee B Koo; Tavish Nanda; Daniel Choi; Victoria Chang; Allister Gibbons
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4786. doi:https://doi.org/
Carolina Ando Matsuno; Bruno Tadao Uehara; Alberto Sumitomo; Ricardo Madureira Queiroz; Cely Barreto da Silva; Suzete Matiko Sasagawa; Lycia Mimiça; ivan Corso Teixeira; Richard Y Hida
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4787. doi:https://doi.org/
Marie-Soline LUC; Marie DA COSTA; Florian BLOCH; Chloé DUBROUX; LOUIS LHUILLIER; mohamed zaidi; Christophe Goetz; Jean-Charles Vermion; Jean-Marc Perone
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4788. doi:https://doi.org/
Luca Schwarzenbacher; Daniel Schartmueller; Christina Leydolt; Rupert Menapace
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4789. doi:https://doi.org/
Zhangliang Li; Yun-e Zhao; Pingjun Chang; Yinying Zhao; Xixia Ding
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4791. doi:https://doi.org/
Xiaotong Han; Changfan Wu; Xixi Yan; Xianwen Shang; Jian Zhang; Lei Zhang; Mingguang He
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4792. doi:https://doi.org/
Brittney Statler; Taygan Yilmaz; Kimberly Miller; Michael Migliori
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4793. doi:https://doi.org/
Zeeshan Haq; Michael Zhang; Mark Benjamin; Kamran Riaz
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4794. doi:https://doi.org/
Francesca Guidolin; Margherita Montali; Gianluca Monterosso; Alberto Amisano; Francesca Militello; Luisa Menolascina; Antonio Toso; Simonetta Morselli
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4795. doi:https://doi.org/
Frank A Bucci; Breanne Michalek; Hope Fluet
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4796. doi:https://doi.org/
Victoria Jean Miller; Jennifer L Patnaik; Anne M Lynch; Michael Taravella; Alan G Palestine; Ram H Nagaraj
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4797. doi:https://doi.org/
Jacquelyn Daubert; Olivia Dryjski; Stacy Bang; Rosan Choi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4798. doi:https://doi.org/
Jose A Nava; Martha Cecilia López-Montero; Jorge E Valdez
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4799. doi:https://doi.org/
Darren Hill; John Conklin; Eric Higgins
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4800. doi:https://doi.org/
Ariel R. Choi; Paul B. Greenberg
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4801. doi:https://doi.org/
Hassan Tokko; Farhan Hussain; Frank Mei; Monica Thipparthi; Nariman Nassiri; Chaesik Kim; Justin Tannir; Anju Goyal; Aman Shukairy; Mark S Juzych; Mark McDermott; Bret Hughes
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4802. doi:https://doi.org/
Giannis A. Moustafa; Durga S Borkar; Matthew McKay; Emily Eton; Nicole Koulisis; Alice C. Lorch; Carolyn E. Kloek
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4805. doi:https://doi.org/
Gavin Walters
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4806. doi:https://doi.org/
Rafael Cicconi C Arantes; Caroline Seto; Cely Barreto da Silva; Suzete Matiko Sasagawa; Alberto Sumitomo; Ricardo Madureira Queiroz; Lycia Mimiça; ivan Corso Teixeira; Richard Y Hida
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4807. doi:https://doi.org/
Hung Da Chou; Chiun Ho Hou; Ching Hsi Hsiao
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4808. doi:https://doi.org/
Jin Guangming; Junxiong Lin; Bing Xiao; Young Charlotte; Danyin Zheng
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4809. doi:https://doi.org/
Fadi alfaqawi; Ambreen Sarmad; Peck-Lin Lip; Samer Elsherbiny; Randhir Chavan; Arijit Mitra; Bushra Mushtaq
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4810. doi:https://doi.org/
Michael Singer
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4811. doi:https://doi.org/
Andrew Walkden; James Young; Amy Stone; Sajjad Mahmood
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4812. doi:https://doi.org/
Clinton Ellingson; John William Kitchens; Thomas W Stone
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4813. doi:https://doi.org/
Dominika Podkowinski; Sophie Beka; Anna Sophie Mursch-Edlmayr; Matthias Bolz
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4814. doi:https://doi.org/
Eleni Karatsai; Simon Taylor; Katherine Atkins
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4815. doi:https://doi.org/
John Liu; Joseph Coney; Jerome Schartman; David G Miller; Hernando Zegarra; Llewelyn Rao
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4816. doi:https://doi.org/
Haifa A Madi; Yanmei Chen; David Steel; Jonathan Smith; Teresa Sandinha; Maged S Habib
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4817. doi:https://doi.org/
Anastasios Sepetis; Georgios Tsokolas; Spyridon Mourtzoukos
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4818. doi:https://doi.org/
Ana M Suelves; Dominic Buzzacco; Louis Chorich III; Sugat Patel
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4819. doi:https://doi.org/
Matthew Byun; Christopher D Riemann; James Osher; Yogin Patel
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4820. doi:https://doi.org/
Meera Radia; Christiana Dinah
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4821. doi:https://doi.org/
Linda Hrarat; Audrey Giocanti Auregan; Sylvia Buffet; Franck Fajnkuchen
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4822. doi:https://doi.org/
Hemalatha Kolli; Monali Chakrabarti; Dipali Aralikatti; Mostafa El Gammal; Randhir Chavan; Samer Elsherbiny; Arijit Mitra; Peck-Lin Lip; Bushra Mushatq
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4823. doi:https://doi.org/
Adam R Glassman
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4824. doi:https://doi.org/
Marc Figueras-Roca; Anna Sala-Puigdollers; Socorro Alforja; Elisabeth Blanch; Vanesa Budi; Javier Zarranz-Ventura; Alfredo Adán; Blanca Molins
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4826. doi:https://doi.org/
Sachi Abe; Koichi Nishitsuka; Hidetoshi Yamashita
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4827. doi:https://doi.org/
James C Lai
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4828. doi:https://doi.org/
Yoon seob Sim; Jinwoo Kwon
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4829. doi:https://doi.org/
Haiying Chen; Mei Hong Tan; Dustin Pomerleau; Elaine W Chong; Lyndell L Lim; Robert Charles Andrew Symons
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4830. doi:https://doi.org/
Kumiko Hirayama; Manabu Yamamoto; Takeya Kohno; Dirk Theissen-Kunde; Yoko Miura; Ralf Brinkmann; Kunihiko Shiraki
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4831. doi:https://doi.org/
Aisha Hasan; Jonathan Levine; Barton Levine
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4833. doi:https://doi.org/
Gianna C Teague; Namrata Nandakumar; Francisco J. Lopez; Kameran Lashkari
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4834. doi:https://doi.org/
Augusto Motta; Maria Teresa BC Bonanomi; Daniel Araujo Ferraz; Rony Carlos Preti; Raafay Sophie; Flavio Mac Cord Medina; Maria Fernanda Abalem; Marcia Queiroz; Sergio Luis G Pimentel; Walter Yukihiko Takahashi; Francisco Max Damico
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4835. doi:https://doi.org/
Sanam Salimi; Jamie Keen; Christy Cunningham; Veena Raiji
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4836. doi:https://doi.org/
Gina Hong; Gabriel M Gordon; Dante Joseph Pieramici
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4837. doi:https://doi.org/
Krishi Peddada; Kristen Kelly; Weiye Li
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4838. doi:https://doi.org/
Sanjeewa Wickremasinghe; Sivashanth Gnanasekaran; Esther Bandala-Sanchez; Maria Kolic; Sophie Rogers; Annie McAuley; Sukhpal Singh Sandhu; Lyndell L Lim
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4839. doi:https://doi.org/
Carol Yim-lui Cheung; Zihan Sun; Fangyao Tang; Raymond Wong; Carmen Chan; Shaheeda Mohamed; Clement C Y Tham; Marten Erik Brelen; Li Jia Chen; Danny Ng
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4840. doi:https://doi.org/
Emilia Maggio; Sartore Mauro; Antonio Polito; Guerriero Massimo; Francesco Bauci; Grazia Pertile
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4841. doi:https://doi.org/
Anna Sala-Puigdollers; Marc Figueras-Roca; Socorro Alforja; Elisabeth Blanch; Monica Hernandez; Javier Zarranz-Ventura; Alfredo Adán; Blanca Molins
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4842. doi:https://doi.org/
Shikha Bassi; Shebin salim; Ekta Rishi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4843. doi:https://doi.org/
Christine Anggun Putri; Fahd Quhill
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4844. doi:https://doi.org/
Ezio Cappello; Elisa Cecchin; Chiara Della Guardia; Simonetta Morselli
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4845. doi:https://doi.org/
Claudio Furino; Maria Oliva Grassi; Alfredo Niro; Francesco Boscia; Nicola Recchimurzo; Carmela Palmisano; Alfonso Montepara; Giovanni Alessio
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4846. doi:https://doi.org/
Elisa Eleanor Cornish; Kelvin Yi Chong Teo; Mark C Gillies; Lyndell L Lim; Ian McAllister; Sutha Sanmugasundram; Vuong Nguyen; Sanjeewa Wickremasinghe; Hemal Mehta; Samantha Fraser-Bell
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4847. doi:https://doi.org/
Victor H Gonzalez
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4848. doi:https://doi.org/
Chang Wook Choi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4849. doi:https://doi.org/
Stela Vujosevic; Valentina Gatti; Andrea Muraca; Luca Masoero; Caterina Toma; Stefano De Cilla'
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4850. doi:https://doi.org/
masakazu morioka; Yoshihiro Takamura; Yutaka Yamada; makoto gozawa; takehiro matsumura; Masaru Inatani
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4851. doi:https://doi.org/
Yutaka Yamada; Yoshihiro Takamura; takehiro matsumura; masakazu morioka; makoto gozawa; Masaru Inatani
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4852. doi:https://doi.org/
Yoshihiro Takamura; takehiro matsumura; Shogo Arimura; makoto gozawa; masakazu morioka; Yutaka Yamada; Masaru Inatani
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4853. doi:https://doi.org/
Amro Omari; Lydia Su; Christopher Sesi; Katherine Jolitkov; Rajesh C Rao; Anjali Shah; Thiran Jayaundera; Thomas Gardner
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4854. doi:https://doi.org/
Philip DeSouza; Scott Walter; David Cunefare; Rajiv Shah; Sina Farsiu; Glenn J Jaffe
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4855. doi:https://doi.org/
Albert J Augustin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4856. doi:https://doi.org/
Donald R Korb; William Joseph Benjamin; Amy Nau
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4857. doi:https://doi.org/
In Boem Chang; Jae Yong Park; Jae Suk Kim
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4858. doi:https://doi.org/
Jennifer P Craig; Ji Soo Kim; Michael TM Wang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4859. doi:https://doi.org/
Katsumi Yabusaki; Reiko Arita; Takanori Yamauchi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4860. doi:https://doi.org/
Justin Kwan; Jennifer S Harthan; Tracy Doll; Scott Schwartz; Clare Halleran; Scott G Hauswirth; Leslie E O'Dell; Scott Schachter; Katherine Mastrota; Nathalie Bernabe; Milton M Hom
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4861. doi:https://doi.org/
Johanna Johanna Garzon; Antonio López-Alemany
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4862. doi:https://doi.org/
Takanori Yamauchi; Reiko Arita; Katsumi Yabusaki; Tadashi Ichihashi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4863. doi:https://doi.org/
Manfred Zierhut; Bianka Sobolewska; Deshka Doycheva; Christoph M E Deuter; Martin Schaller
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4864. doi:https://doi.org/
Suzanne Hagan; Mungunshur Byambajav; Rema Elshein; Andrew Collier; Sven Jonuscheit
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4865. doi:https://doi.org/
Aoi Komuro; Norihiko Yokoi; Hiroaki Kato; Yukiko Sonomura; Chie Sotozono
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4866. doi:https://doi.org/
Zongyi Zhan; Yangfan Yang; Minbin Yu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4867. doi:https://doi.org/
Ashlie Anne Bernhisel; Amy Lin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4868. doi:https://doi.org/
Christina Jacobi; Julia K Kurz; Friedrich P Paulsen; Anselm G M Juenemann
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4869. doi:https://doi.org/
Huba Kiss; Agnes Fust; Zoltan Zsolt Nagy; Janos Nemeth
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4870. doi:https://doi.org/
Elisa Cantalamessa; Edoardo Villani; Paolo Nucci; Maurizio Rolando
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4871. doi:https://doi.org/
Omer Iqbal
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4872. doi:https://doi.org/
Sandeep Jain; SEUNGWON AN; ILANGOVAN RAJU; Bayasgalan Surenkhuu; Satyabrata Sinha; Damiano Rondelli; Christine Mun
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4873. doi:https://doi.org/
Naoto Mori; Hideki Miyake; Hidetoshi Mano; Takahiro Imanaka; Masatsugu Nakamura; Takeshi Matsugi; Naveed K Shams
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4874. doi:https://doi.org/
Nisha Shirish Yeotikar; Judith Flanagan; Thomas John Naduvilath; Maria Markoulli; Daniel Tilia; Eric B Papas
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4875. doi:https://doi.org/
Lazreg Sihem; renault didier
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4877. doi:https://doi.org/
Yan Wang; Mengliang Wu; Jing Han; Tingting Shao
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4878. doi:https://doi.org/
Hiroaki Kato; Norihiko Yokoi; Rieko Sakai; Akihide Watanabe; Chie Sotozono; Shigeru Kinoshita
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4879. doi:https://doi.org/
Eric Kuklinski; Milton M Hom; Maureen G. Maguire; Gui-Shuang Ying; Meng C Lin; Robert Chapkin; Penny A Asbell
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4880. doi:https://doi.org/
Yamato Yoshikawa; Norihiko Yokoi; Aoi Komuro; Yukiko Sonomura; Hiroaki Kato; Tsunehiko Ikeda; Chie Sotozono
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4881. doi:https://doi.org/
Do Yeh Yoon; Hyun Sun Jeon; Won Ryang Wee; Joon-Young Hyon
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4883. doi:https://doi.org/
Hyungil Kim; Reiko Arita; Beomjoon Cho; Hosik Hwang; Jongyun Kim; Kouzo Itoh; Naoyuki Morishige
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4884. doi:https://doi.org/
Edoardo Villani; Elisa Cantalamessa; Saverio Luccarelli; Stefano Lucentini; Maurizio Rolando; Paolo Nucci
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4887. doi:https://doi.org/
Alberto Recchioni; Gurpreet Bhogal; Maana Aujla; James Stuart Wolffsohn; Sai Kolli; Andreas Hartwig; Clare O'Donnell
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4888. doi:https://doi.org/
Anam Akhlaq; Ramy Rashad; Arsia Jamali; Pedram Hamrah
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4889. doi:https://doi.org/
Yukiko Sonomura; Norihiko Yokoi; Aoi Komuro; Hiroaki Kato; Chie Sotozono; Shigeru Kinoshita
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4890. doi:https://doi.org/
Takanori Aoki; Kenji Nagata; Norihiko Yokoi; Hideto Deguchi; Chie Sotozono
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4891. doi:https://doi.org/
Vikram Paranjpe; Nawajes A Mandal; Jeremy Tan; Jason Nguyen; John Yohan Lee; Anat Galor
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4892. doi:https://doi.org/
Zhengri Li; wei Li; Zuguo Liu; rongrong zong; Lian Cui; Ying Li; Kyung Chul Yoon
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4893. doi:https://doi.org/
Shima Fukuoka; Reiko Arita
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4894. doi:https://doi.org/
John Alexander Gonzales; Annie Chou; Jennifer Rose-Nussbaumer; Vatinee Y Bunya; Lindsey Criswell; Caroline Shiboski; Thomas Lietman
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4895. doi:https://doi.org/
Takashi Suzuki; Yukinobu Okajima; Takashi Itokawa; Yuichi Hori
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4896. doi:https://doi.org/
Dalia Zhang; Carolyn Apperson-Hanson; Rony R Sayegh
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4898. doi:https://doi.org/
Peter A Simmons; Hongpeng Wang; Tao Wang; Richard Meller; Joseph Glennon Vehige
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4899. doi:https://doi.org/
Huping Wu; Fang Xie; Shunrong Luo; LIN Zhirong; Nuo Dong; Zhaosheng Liu; Xumin Shang; Zuguo Liu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4900. doi:https://doi.org/
Charles G Connor; Dena Andrade; Takeva Hicks; Sarah David; Narges Kasraie; William Miller; Srihari Narayanan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4901. doi:https://doi.org/
YUQING DENG; Jianhua Wang; Hong Jiang; Wan Chen; Jin Yuan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4902. doi:https://doi.org/
Luisa Colorado; Katie Edwards; Lynne Dinh; Sarah Ha; Danica Liu; Annie Luu; Shona Trang; Tina H Yu-Ting; Katrina L Schmid
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4903. doi:https://doi.org/
Deborah Antwi; Carolyn G Begley; Ping Situ; Trefford L Simpson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4904. doi:https://doi.org/
Wing Li; Meng C Lin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4905. doi:https://doi.org/
Riku Paananen; Ilpo Vattulainen; Jukka Moilanen
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4906. doi:https://doi.org/
Lan Zhong; Deborah Antwi; Richard J Braun; Peter Ewen King-Smith; Carolyn G Begley
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4907. doi:https://doi.org/
Cori Jones; Kristina M Haworth
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4908. doi:https://doi.org/
Sarah F Hamm-Alvarez; Mark Lew; Danielle Feigenbaum; Srikanth Reddy Janga; Mihir Shah; Daniel Freire; Benjamin Cooperman; Raveena Ghanshani; Wendy Mack; Curtis Okamoto
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4909. doi:https://doi.org/
Hao Li; Shida Chen; Yan Liu; Fei Li; Lingyi Liang; Xiulan Zhang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4910. doi:https://doi.org/
Dorota Helena Szczesna-Iskander; Clara Llorens Quintana; Kasandra Swiderska
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4911. doi:https://doi.org/
Haixia Liu; Ashley Nguyen; Jaya Giyanani; Joseph Glennon Vehige
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4912. doi:https://doi.org/
Xueyi Zhou; Yang Shen; Jianmin Shang; Xingtao Zhou
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4913. doi:https://doi.org/
Robert L McKown; Brooke M Justis; Casey E Coburn; Ronald W Raab; Bruce Rivers; Rose K Sia; Gordon W Laurie
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4914. doi:https://doi.org/
William Ngo; Cameron Postnikoff; Andrew Pucker; Jason J Nichols
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4915. doi:https://doi.org/
Baikai Ma; Yufei Gao; Rongjun Liu; Chenmilu Huang; Yaxin Li; Yiyun Liu; Hong Qi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4916. doi:https://doi.org/
Robin Kelleher Davis; David A Sullivan; Yang Liu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4917. doi:https://doi.org/
David A Sullivan; Ferran Jardi; XIAOMIN CHEN; Huatao Xie; Frank Claessens; Yang Liu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4918. doi:https://doi.org/
qianqian wang; Jizhe Cui
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4919. doi:https://doi.org/
Hui Lin; Siva Pramodh Kambhampati; Chihchien Hsu; Kannan Rangaramanujam; Samuel C Yiu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4920. doi:https://doi.org/
Di Chen; Yang Liu; David A Sullivan; Mark Hatton; Wendy Kam; Huatao Xie
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4921. doi:https://doi.org/
Alexander Pleet; Medi Eslani; Ali R Djalilian; Ahmad Aref
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4922. doi:https://doi.org/
Edit Toth-Molnar; Dora Szarka; Orsolya Berczeli; Eszter Vizvari; Zoltan Rakonczay; Peter Hegyi; Chuanqing Ding
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4923. doi:https://doi.org/
XIAOMIN CHEN; Yang Liu; Wendy Kam; David A Sullivan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4924. doi:https://doi.org/
Yutaka Sakurai; Masataka Ito; Yoko Karasawa; Masaru Takeuchi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4925. doi:https://doi.org/
JingHua Bu; XiaoXin Cai; Yang Wu; Zuguo Liu; Wei Li
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4926. doi:https://doi.org/
Masataka Ito; Yoko Karasawa; Makoto Inada; Kai Jin; Kazuo Tsubota; Masaru Takeuchi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4927. doi:https://doi.org/
Rika Shirakawa; Tetsuya Toyono; Reina Akiyama; Mika Noda; Reiko Arita; Junko Yoshida; Takashi Miyai; Tomohiko Usui
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4928. doi:https://doi.org/
Jana Dietrich; Mathias Roth; Gerd Geerling; Sonja Mertsch; Stefan Schrader
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4929. doi:https://doi.org/
Chi Hoang Viet Vu; Motoko Kawashima; Kokoro Sano; Wataru Nakamura; Takahiro J Nakamura; Kazuo Tsubota
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4930. doi:https://doi.org/
Deepak Shukla; Dinesh Jaishankar
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4931. doi:https://doi.org/
Jay Jyh-Kuen Siak; Shu-Wen Tan; Xinru Lim; Kaing Woon; Samanthila Waduthantri; Soon-Phaik Chee; Anis Larbi; Nobuyo Yawata
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4933. doi:https://doi.org/
Hongmin Yun; Robert L Hendricks
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4934. doi:https://doi.org/
Pawan Kumar Singh; Shailendra Giri; Ashok Kumar
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4935. doi:https://doi.org/
Derek J Royer; Danielle M Robertson; Joshua F Hendrix; Daniel J Carr
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4936. doi:https://doi.org/
CARLES OTERO MOLINS; Enian Kallamata; Gabriella Velonias; Juan Tabernero; Fuensanta A Vera-Diaz
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4937. doi:https://doi.org/
Pablo Artal; Silvestre Manzanera
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4939. doi:https://doi.org/
Janet Hrdina; Antoine Barbot; Geunyoung Yoon
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4941. doi:https://doi.org/
Anna Beata Zolubak; Luis Garcia-Suarez
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4942. doi:https://doi.org/
Zhong-Lin Lu; Yukai Zhao; Luis A Lesmes; Michael Dorr; Peter J. Bex
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4943. doi:https://doi.org/
Deeba Husain; ines lains; Dongho Park; Demetrios Vavvas; Ivana Kim; Joan W Miller; John B Miller
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4944. doi:https://doi.org/
Leon von der Emde; Maximilian Pfau; Sarah Thiele; Ruth Hassenrik; Philipp T Möller; Jennifer Nadal; Matthias Schmid; Monika Fleckenstein; Frank Holz; Steffen Schmitz-Valckenberg
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4945. doi:https://doi.org/
Ines Lains; Rachel S. Kelly; John B Miller; João Gil; Marco Marques; Rebecca Silverman; Demetrios Vavvas; Ivana Kim; Joaquim N Murta; Jessica Lasky-Su; Rufino Martins Silva; Joan W Miller; Deeba Husain
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4946. doi:https://doi.org/
Panos George Christakis; Elvira Agron; Michael L Klein; J. Peter Campbell; Frederick L Ferris; Emily Y. Chew
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4947. doi:https://doi.org/
Dante Joseph Pieramici; Frank Holz; Jeffrey S. Heier; Srinivas R. Sadda; Brandon G Busbee; Emily Y. Chew; Paul Mitchell; Adnan Tufail; Christopher Brittain; Daniela Ferrara; Sarah Gray; Lee Honigberg; Jillian Martin; Barbara Tong; Jason Ehrlich; Neil M Bressler
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4948. doi:https://doi.org/
Won Ki Lee; Yuichiro Ogura; Tomohiro Iida; Shih-Jen Chen; Tien Yin Wong; Paul Mitchell; Jeannie Qiu; Sergio Leal; Tatsuro Ishibashi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4949. doi:https://doi.org/
Michael J Elman; David M Brown; Peter K Kaiser; Jason S Slakter
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4950. doi:https://doi.org/
Terry G. Coursey; Drew Wassel; Alexander Quiambao; Aaron J Dockins; David G Dillion; James R Johnson; Lynsie M Morris; Mandy L Lambros; Rafal Farjo
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4951. doi:https://doi.org/
Eisuke Shimizu; Yoko Ogawa; Jingliang He; Shinji Fukuda; Kazuo Tsubota
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4952. doi:https://doi.org/
Cintia S De Paiva; Mahira Zaheer; Zhiyuan Yu; Alton G Swennes; Robert Britton; Stephen C Pflugfelder
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4953. doi:https://doi.org/
Yang Liu; XIAOMIN CHEN; Di Chen; Mark Hatton; Wendy Kam; David A Sullivan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4954. doi:https://doi.org/
Tatyana F Svitova; Meng C Lin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4955. doi:https://doi.org/
Yi Qin; Zhiqiang Pan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4956. doi:https://doi.org/
Man Yu; Yihe Chen; Sang-Mok Lee; Takeshi Nakao; Reza Dana
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4957. doi:https://doi.org/
Mohamed H Abdel-Rahman; Leili Shahriyari; James B Massengill; Kari Kendra; Thomas Olencki; Frederick H Davidorf; Colleen M Cebulla
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4958. doi:https://doi.org/
Chandrani Chattopadhyay; Jason Roszik; Elizabeth Grimm
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4959. doi:https://doi.org/
Wensi Tao; Catherine Choi; Ravi Doddapaneni; David T Tse; Daniel Pelaez
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4960. doi:https://doi.org/
Hardeep Pal Singh; David Koos; Esteban Fernandez; Matthew E Thornton; Brendan H Grubbs; Rex Moats; Scott Fraser; David Cobrinik
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4961. doi:https://doi.org/
Arkasubhra Ghosh; Vishnu Suresh Babu; Rayne Lim; Lisa Winer; Deepak SA; Ashwin Mallipatna; Shyam S Chaurasia; Nilanjan Guha
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4962. doi:https://doi.org/
Lee Sims; Aparna Ramasubramanian; Jill M Steinbach-Rankins
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4963. doi:https://doi.org/
Bing Xu Ross; Jingyu Yao; Sumathi Shanmugam; Steven F Abcouwer; David N. Zacks
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4964. doi:https://doi.org/
Xi-Qin Ding; Fan Yang; Hongwei Ma
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4965. doi:https://doi.org/
Fan Yang; Hongwei Ma; Michael Butler; Wolfgang Baehr; Martin Biel; Stylianos Michalakis; Xi-Qin Ding
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4966. doi:https://doi.org/
Aditi Swarup; Ivy S. Samuels; Jamie Soto; E. Dale Abel; Neal Peachey; Nancy J Philp
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4967. doi:https://doi.org/
Maria Toms; Matthew Hayes; Andrew Webster; Mariya Moosajee
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4968. doi:https://doi.org/
melanie Hermreck; Anita Seto; Katherine Hutnik; Aimee Jackson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4969. doi:https://doi.org/
Celso H F Alves; Jan Wijnholds
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4970. doi:https://doi.org/
Vincent M Monnier; Sean Wong; Huasheng Zhou; Xingjun Fan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4972. doi:https://doi.org/
Jin Hyoung Park; Soon-Suk Kang; JINA SHIN; Jeong Hye Sunwoo; Eun Soon Kim; Jae Yong Kim; Hungwon Tchah
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4973. doi:https://doi.org/
Xiaohua Gong; Wiktor Stopka; Nikki Tjahjono; Chun-hong Xia
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4974. doi:https://doi.org/
Mitchell George Nye-Wood; Alyssa Lesley Lie; Paul J Donaldson; Ehsan Vaghefi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4975. doi:https://doi.org/
Thomas Stahnke; Rudolf F Guthoff; Oliver Stachs; Andreas Wree; Niels Grabow; Stefan Polei; Tobias Lindner
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4976. doi:https://doi.org/
Dusanka Deretic; Bea Tam; Orson L Moritz; Vasundhara Kandachar
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4977. doi:https://doi.org/
Malgorzata Barbara Rozanowska; Marcin Golczak; Akiko Maeda; Krzysztof Palczewski
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4978. doi:https://doi.org/
Rob W J Collin; Julio Cesar Corral Serrano; Jeroen van Reeuwijk; Anita DM Hoogendoorn; Renate AA Ruigrok; Adem Yildirim; Stef JF Letteboer; Lonneke Duijkers; Sanae Sakami; Krzysztof Palczewski; Karsten Boldt; Uwe Wolfrum; Marius Ueffing; Alex Garanto; Ronald Roepman
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4979. doi:https://doi.org/
Celine Brooks; Aaron Snoberger; Marychairman Belcastro; Oleg Kisselev; David Smith; Maxim Sokolov
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4980. doi:https://doi.org/
Yong Joon Kim; Joon Kim
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4981. doi:https://doi.org/
Kevin Joseph Donaldson; Henry M Skelton; Jana T Sellers; Hans Grossniklaus; J M Nickerson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4982. doi:https://doi.org/
Rosa Schellevis; Elon H. Van Dijk; Myrte Breukink; Lebriz Altay; Bjorn Bakker; Bobby Koeleman; Lambertus Kiemeney; Dorine Swinkels; Jan Keunen; Sascha Fauser; Carel C B Hoyng; Anneke I Den Hollander; Camiel Boon; Eiko de Jong
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4983. doi:https://doi.org/
Kelvin H Wan; Alexander Lam; Christopher Kai-Shun Leung
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4984. doi:https://doi.org/
Susan Wakil; Alessandro Adad Jammal; Nara Ogata; Felipe Medeiros
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4985. doi:https://doi.org/
Kouros Nouri-Mahdavi; Nima Fatehi; Sharon Henry; Esteban Morales; Anne L. Coleman; Simon Law; Joseph Caprioli
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4986. doi:https://doi.org/
Donald C Hood; Eleanor Kim; Ashley Sun; Dana Blumberg; Jeffrey M Liebmann; Robert Ritch; C Gustavo De Moraes
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4987. doi:https://doi.org/
Inas F Aboobakar; Jiangxia Wang; Jithin Yohannan; Balwantray C Chauhan; Michael V Boland; David S Friedman; Pradeep Y Ramulu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4988. doi:https://doi.org/
William Eric Sponsel; Kristen Crosnoe
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4989. doi:https://doi.org/
Giovanni Montesano; Antonio Modarelli; Luca Mario Rossetti; David P Crabb
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4990. doi:https://doi.org/
Amir H Hariri; Aniz Girach; Michael S Ip; Byron L Lam; M Dominik Fischer; Eeva-Marja Kaarina Sankila; Mark E Pennesi; Frank G. Holz; David G Birch; Robert E MacLaren; Ian M MacDonald; Carel C B Hoyng; Graeme Black; Neil M Bressler; Stephen H. Tsang; Srinivas R. Sadda
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4991. doi:https://doi.org/
Katie M Litts; Christopher S Langlo; Emily J Patterson; Rebecca Mastey; Jenna A Cava; Patrick May; Byron L Lam; Gerald A Fishman; Mark E Pennesi; Christine N. Kay; Alfredo Dubra; William W Hauswirth; Kathleen N Beasley; Jeffrey D Chulay; Joseph Carroll
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4992. doi:https://doi.org/
David Sarraf; Andrea Govetto; Kavita Bhavsar; K Bailey Freund; Christine A Curcio; Claude F Burgoyne; Jean-Pierre Hubschman; Gianni Virgili
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4993. doi:https://doi.org/
Jorge Santiago Andrade Romo; Rachel E Linderman; Joseph Carroll; Richard B Rosen; Toco Yuen Ping Chui
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4994. doi:https://doi.org/
Alec Lee Amram; Fuad Makkouk; Stanley Tyler Pace; Clint Kellogg; Ahmed Elkeeb
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4995. doi:https://doi.org/
S. Tammy Hsu; Hoan Ngo; Robert House; James Tian; Avni Finn; Nathan Cheung; Michael P. Kelly; Sharon Freedman; Cynthia A Toth; Lejla Vajzovic
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4996. doi:https://doi.org/
Sally S Ong; Lejla Vajzovic; Sandra Stinnett; Prithvi Mruthyunjaya; Cynthia A Toth
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4997. doi:https://doi.org/
Sunao Sugita; Kenichi Makabe; Shota Fujii; Masayo Takahashi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4998. doi:https://doi.org/
Maxine R Miller; Jila Noori; Touka Banaee; Yong Wang; Chiaki Komatsu; Bing Li; Wendy Chen; Kira L Lathrop; Joshua Barnett; Joel S Schuman; Wensheng Zhang; Mario G. Solari; José-Alain Sahel; Andrew W Eller; Kia M. Washington
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 4999. doi:https://doi.org/
Henri Lorach; Seungbum Kang; Alix Trouillet; Roopa Dalal; Daniel V Palanker
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5000. doi:https://doi.org/
Tongalp H Tezel; Qun Zeng; Ahmet Hondur; Yao Li; Stephen H. Tsang; Stanley Chang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5001. doi:https://doi.org/
Mitsuhiro Matsuzaki; Seiji Takagi; Michiko Mandai; Satoshi Sugiyama; Masahiro Yamanari; Kota Totani; Noriko Miyamoto; Yasuhiko Hirami; SUSUMU OSHIMA; Masayo Takahashi; Yasuo Kurimoto
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5002. doi:https://doi.org/
Bhav Harshad Parikh; Siew Yin Chan; Dan Kai; Xinyi Su; Xian Jun Loh; Zengping Liu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5003. doi:https://doi.org/
Steven D Schwartz; Carl Regillo; Byron L Lam; Dean Eliott; Ninel Gregori; Jean-Pierre Hubschman; Gad Heilweil; Marc Spirn; Joseph Maguire; Rosaleen Ostrick; Lucian Del Priore; Eddy Anglade; Robert Lanza
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5004. doi:https://doi.org/
Miriam Nweze; Tim Baker; Astrid Limb; Rebecca J Shipley
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5006. doi:https://doi.org/
Sara Padrell Sánchez; Sandra Petrus-Reurer; Pankaj Kumar; Alvaro Plaza Reyes; Anders P Kvanta; Fredrik Lanner
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5007. doi:https://doi.org/
Christelle Monville; Karim Ben M'Barek; Stéphane Bertin; Elena Brazhnikova; Habeler Walter; alexandra Plancheron; Céline Nouvel-Jaillard; Claire-Maelle Fovet; Mohamed Jarraya; Anne-Gaëlle Chartois; Nadège Morand; Cyrille Marechal; Jose A. Sahel; marc Peschanski; Olivier Goureau
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5008. doi:https://doi.org/
Darwin Babino; Tyler Benster; Larry Bencivengo; Russell Van Gelder
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5009. doi:https://doi.org/
Shaomei Wang; Bin Lu; Sergey Girman; changqing Zhang; Melissa Jones; Zhaohui Chen; Benjamin Bakondi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5010. doi:https://doi.org/
Mozhgan Rezaeikanavi; Sahar Balagholi; Shaban Alizadeh
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5011. doi:https://doi.org/
Serge Sjapic; Andrea Goebel; Peter Walter
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5012. doi:https://doi.org/
Cyrus Golshani; Scott E Brodie
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5013. doi:https://doi.org/
Parveen Sen; Aniruddha Banerjee; Ramya Sachidanandan; Amose Joe
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5014. doi:https://doi.org/
Palak Majmudar; Scott E Brodie
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5015. doi:https://doi.org/
David Drucker; Gonzalo Ortiz; Connor Hyde; Joseph Staffetti; Radouil T Tzekov
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5016. doi:https://doi.org/
Stuart G Coupland; Lynca Kantungane; Rustum Karanjia; Jon Brownstein
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5017. doi:https://doi.org/
Yingxin Jia; Christopher W Tyler
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5019. doi:https://doi.org/
Vanessa Goodwill; Jonathan H Lin; Christina Sigurdson; Henry Sanchez; Michael Geschwind
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5020. doi:https://doi.org/
Rachel Woodall; Richard P. Gale; Andre Gouws; Martin Scott; Edward Silson; Kerry Bell; Mason Wells; Aaron Wright; Sophie Waterson; Farah Akthar; Heidi Baseler; Antony Morland
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5021. doi:https://doi.org/
Henry Liu; Sabrina Dhaliwal; Xiang Ji; Syeda Naima Rahman; Anupreet Tumber; Jeff Locke; Ajoy Vincent; Carol A Westall
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5022. doi:https://doi.org/
John R Hetling; Shresta Patangay; Jason C Park; J Jason McAnany
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5023. doi:https://doi.org/
Do Gyun Kim; Han Song; Ji-Ho Yang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5024. doi:https://doi.org/
Shresta Patangay; Jason C Park; J Jason McAnany; John R Hetling
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5025. doi:https://doi.org/
Allison L. Dorfman; Anton Malienko; Mathieu Gauvin; John M. Little; Pablo Cervantes; Pierre Lachapelle
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5026. doi:https://doi.org/
Yoshiaki Shimada
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5027. doi:https://doi.org/
Jeffrey L Goldberg; Alexandra Yakovleva; Bethany Hung; Anthony Norcia
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5028. doi:https://doi.org/
Melanie R Lalonde; Ange-Lynca Kantungane; Alfredo A Sadun; Stuart G Coupland; Rustum Karanjia
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5029. doi:https://doi.org/
Anthony Fanous; Allison Dorfman; Mathieu Gauvin; Pierre Lachapelle
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5030. doi:https://doi.org/
Colas Authié; Alain Berthoz; José-Alain Sahel; Avinoam B Safran
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5033. doi:https://doi.org/
Radouil T Tzekov; David Drucker; Gonzalo Ortiz; Connor Hyde; Joseph Staffetti
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5034. doi:https://doi.org/
Shaobo Lei; Marija Zivcevska; Herbert C. Goltz; Xingqiao Chen; Agnes MF Wong
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5035. doi:https://doi.org/
Andrew J Zele; Beatrix K. Feigl; Prakash Adhikari; Dingcai Cao
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5036. doi:https://doi.org/
Prakash Adhikari; Andrew J Zele; Dingcai Cao; Jan J Kremers; Beatrix K. Feigl
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5037. doi:https://doi.org/
Ashleigh Jessica Chandra; Sammy Chi Sam Lee; Rania A. Masri; Ulrike Grunert
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5038. doi:https://doi.org/
Phillip Thomas Yuhas; Andy Hartwick
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5040. doi:https://doi.org/
Teele Palumaa; Russell Foster; Aarti Jagannath
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5041. doi:https://doi.org/
Allison Marie Cleymaet; Jozsef Vigh
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5042. doi:https://doi.org/
Baskar Arumugam; Li-Fang Hung; Lisa A Ostrin; Zhihui She; Earl L Smith
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5043. doi:https://doi.org/
Shuo Zhang; Polina Lyuboslavsky; Micah A Chrenek; Ilaria Piano; Kenkichi Baba; Gianluca Tosini; P. Michael Iuvone
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5044. doi:https://doi.org/
Polina Lyuboslavsky; Jana T Sellers; Gianluca Tosini; P. Michael Iuvone
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5045. doi:https://doi.org/
Maria de los Milagros Arietti; Maarten Kamermans; David Hicks
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5046. doi:https://doi.org/
Shih-Kuo Chen; Chi-Chan Lee; Tsung-Hao Lu
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5047. doi:https://doi.org/
Richard A Stone; Wenjie Wei; Shanta Sarfare; Wei Pan; Karl C Engelhart; Tejvir S. Khurana; Maureen G. Maguire; P. Michael Iuvone; Debora L. Nickla
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5048. doi:https://doi.org/
Pierre-Francois Isard; Simon Potier; Thomas Dulaurent; Marielle Mentek
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5049. doi:https://doi.org/
Natalia Ivanovna Kurysheva; Ekaterina Vladimirovna Maslova; Inna Vladimirovna Zolnikova; Alexey Valentinovich Fomin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5050. doi:https://doi.org/
Hyunmin Na; Eun Ji Lee
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5051. doi:https://doi.org/
Yuan Xie; Diya Yang; Yiquan Yang; Yunxiao Sun; Jiaxing Tian; Yihan Chen; Ningli Wang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5052. doi:https://doi.org/
Shawn Philip; Ahmad Najafi; Luis Silva; Apichat Tantraworasin; Robert Ritch
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5053. doi:https://doi.org/
Jillian Kimberly Chong; Aaron N Young; Bing Chiu; Edmund Tsui; Nicole K Scripsema; Joseph F Panarelli; Paul A Sidoti; Richard B Rosen; Patricia Garcia; Joshua A Young
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5054. doi:https://doi.org/
Martin Kristiansen; Christina Lindén; Sara Qvarlander; Anders Wåhlin; Khalid Ambarki; Per Hallberg; Anders Eklund; Gauti Johannesson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5055. doi:https://doi.org/
Carolyn Majcher; Rick Trevino; Kirsti Ramirez; William Eric Sponsel; Elizabeth Dosch; Jobeth Nozicka; Carissa Villaflor
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5056. doi:https://doi.org/
Liang Liu; Brock Alonzo; Hana Takusagawa; John C Morrison; Beth Edmunds; Shandiz Tehrani; Yali Jia; David Huang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5057. doi:https://doi.org/
Hana Takusagawa; Liang Liu; Xinbo Zhang; Seema Gupta; Lorinna Lombardi; Ellen Davis; Beth Edmunds; Shandiz Tehrani; Yali Jia; John C Morrison; David Huang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5058. doi:https://doi.org/
Yong Seok Han; Ryuna Chang; Zhongdi Chu; Bruce Burkemper; Sahar Bedrood; Alena Reznik; Ruikang K Wang; Grace Richter
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5059. doi:https://doi.org/
Ryuna Chang; Zhongdi Chu; Bruce Burkemper; Sahar Bedrood; Alena Reznik; Ruikang K Wang; Gary C Lee; Ali Fard; Mary K Durbin; Grace Richter
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5060. doi:https://doi.org/
Rainer A. Leitgeb; Laurin Gabriel Ginner; Christoph Mitsch; Marco Augustin; Valentin Hacker; Stephan Holzer; Ursula Schmidt-Erfurth; Clemens Vass
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5061. doi:https://doi.org/
Rick Trevino; Carolyn Majcher; William Eric Sponsel; Jobeth Nozicka; Carissa Villaflor; David Juett; Kirsti Ramirez; Elizabeth Dosch
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5062. doi:https://doi.org/
Lina Siaudvytyte; Akvile Daveckaite; Ingrida Januleviciene; Justina Skruodyte; Kestutis Petrikonis; Antanas Vaitkus; Alon Harris
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5063. doi:https://doi.org/
Sahar Shariflou; Kathryn Ailsa Rose; Ashish Agar; Mojtaba Golzan
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5064. doi:https://doi.org/
Tudor Tepelus; Sheena Song; Enrico Borrelli; Muneeswar Gupta Nittala; Elmira Baghdasaryan; Srinivas R. Sadda; Vikas Chopra
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5065. doi:https://doi.org/
Madhusudhanan Balasubramanian; Wasi Ahmed
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5066. doi:https://doi.org/
Ahmad Najafi; Shawn Philip; Aishwarya Sriram; Apichat Tantraworasin; Robert Ritch
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5067. doi:https://doi.org/
Harsha L Rao; Jayasree P Venugopal; Robert N Weinreb; Zia Pradhan; Narendra K Puttaiah; Sathi Devi; Kaweh Mansouri; Carroll A B Webers
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5068. doi:https://doi.org/
Betty A Situ; Ryuna Chang; Zhongdi Chu; Alena Reznik; Sahar Bedrood; Ruikang K Wang; Grace Richter
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5069. doi:https://doi.org/
Aaditya Shah; Alon Harris; Alice Chandra Verticchio Vercellin; David Camp; Rachel Marie Kawiecki; Marie-Caroline Antheriou; Brent A Siesky
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5070. doi:https://doi.org/
Ali Fard; Homayoun Bagherinia; Archana Kolli; Mary K Durbin; Jochen Straub
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5071. doi:https://doi.org/
Jiwoong Lee; Keunheung Park; Jinmi Kim
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5072. doi:https://doi.org/
Itaru Kimura; Junji Kanno; Takuhei Shoji; Yuji Yoshikawa; Kimitake Ozaki; Hisashi Ibuki; Hirokazu Ishii; Tadashi Akiyama; Kei Shinoda
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5073. doi:https://doi.org/
Danilo Andrade de Jesus; Joao Barbosa-Breda; Karel Van Keer; Sophie Lemmens; Ingeborg Stalmans
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5074. doi:https://doi.org/
Elham Ghahari; Linda M Zangwill; Christopher Bowd; Kyle Hasenstab; Huiyuan Hou; Rafaella Penteado; Patricia Isabel C Manalastas; Sasan Moghimi; Takuhei Shoji; Andrew J Li; Khoa Nguyen; George Villatoro; Adeleh Yarmohammadi; Robert N Weinreb
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5075. doi:https://doi.org/
Sheena Song; Tudor Cosmin Tepelus; Enrico Borrelli; Muneeswar Gupta Nittala; Vikas Chopra; Srinivas R. Sadda
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5076. doi:https://doi.org/
Lauren Seo; Hiroshi Ishikawa; Gadi Wollstein; Mengfei Wu; Joel S Schuman
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5077. doi:https://doi.org/
Paul A Knepper; Nicholas Pfahler; Indre Bielskus; Thomas Cronin; James Haney; Michael Giovingo; Thomas Patrianakos; Louis R. Pasquale; Angelo P Tanna; Nicholas J Volpe
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5078. doi:https://doi.org/
Brent A Siesky; Alon Harris; Aaditya Shah; David Camp; Rachel Marie Kawiecki; George Eckert; Alice Chandra Verticchio Vercellin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5079. doi:https://doi.org/
Wulff-Dieter Ulrich; Klaus-Dieter Wernecke; Andrea Moeller; Christa Ulrich; Konstantin E Kotliar; Carl Erb
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5081. doi:https://doi.org/
Naoki Kiyota; Yukihiro shiga; Kohei Ichinohasama; Shiori Suzuki; Minami Yoshida; Naoto Honda; Hiroshi Kunikata; Toru Nakazawa
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5082. doi:https://doi.org/
Alice Chandra Verticchio Vercellin; Alon Harris; Brent A Siesky; David Camp; Aaditya Shah; Aditya Belamkar; Sunu Mathew; Thomas A Ciulla
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5084. doi:https://doi.org/
Natasha Cruz; Katia Santos; Mateus Matuoka; Niro Kasahara
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5085. doi:https://doi.org/
Mateus Matuoka; Katia Santos; Natasha Cruz; Niro Kasahara
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5086. doi:https://doi.org/
Mojtaba Golzan; Dana Georgevsky
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5087. doi:https://doi.org/
Vasile Diaconu; Paul Lamothe; Pierre Forcier
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5089. doi:https://doi.org/
Anna Leszczynska; Christian Theinert; Naim Terai; Eberhard Spoerl; Lutz E Pillunat
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5090. doi:https://doi.org/
Rupert R A Bourne; Dariusz R Wozniak; Gil Peretz; Jane Kean; Russell Foster; Susan Downes; Ian Smith
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5091. doi:https://doi.org/
Dariusz Wozniak; Jane Kean; Gil Peretz; Shabbir Harun; Catherine Willshire; Sofia Villar; Russell Foster; Susan Downes; Ian Smith; Rupert R A Bourne
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5093. doi:https://doi.org/
Grant Cull; Lin Wang; Bang V Bui
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5094. doi:https://doi.org/
Lin Wang; Grant Cull; Bang V Bui
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5095. doi:https://doi.org/
James Haney; Indre Bielskus; Nicholas Pfahler; Thomas Cronin; Jordan Hill; Michael Giovingo; Nicholas J Volpe; Thomas Patrianakos; Paul A Knepper
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5096. doi:https://doi.org/
Sharon Jiyoon Jung; Yong Soo Park; Su Jin Park; Sun Sook Paik; Ji-Yeon Lee; Hong-Lim Kim; Su-Ja Oh; Mun-Yong Lee; In-Beom Kim
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5097. doi:https://doi.org/
Marc Sarossy; Behzad Aliahmad; Dinesh Kant Kumar
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5098. doi:https://doi.org/
Peter H Derr; Andrew Tirsi; Jaime Soria; Anna Djougarian; Jung Min Lee; Lukas A Schwartz; Sung Chul Park; Alberto Gonzalez Garcia; Celso Tello
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5099. doi:https://doi.org/
Andrew Tirsi; Jaime Soria; Anna Djougarian; Jung Min Lee; Lukas A Schwartz; Sung Chul Park; Peter H Derr; Alberto Gonzalez Garcia; Celso Tello
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5100. doi:https://doi.org/
Alessandro Jammal; Nara Gravina Ogata; Fabio Bernardi Daga; Ricardo Y Abe; Vital P Costa; Felipe Medeiros
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5101. doi:https://doi.org/
Qian Cheng; Haogang Zhu; David Crabb; David F Garway-Heath
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5102. doi:https://doi.org/
Wen-Shin Lee; Ji Hyun Kim; Nima Fatehi; Esteban Morales; Fei Yu; Abdelmoneum Afifi; Kouros Nouri-Mahdavi; Joseph Caprioli
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5104. doi:https://doi.org/
Esteban Morales; Ji Hyun Kim; Nima Fatehi; Fei Yu; Abdelmoneum Afifi; Kouros Nouri-Mahdavi; Joseph Caprioli
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5105. doi:https://doi.org/
Mark Lin; Reza Alizadeh; Ji Hyun Kim; Suria Sudhakaran; Esteban Morales; Pradtana Hirunpotravong; Fatemeh Sharifipour; Joseph Caprioli
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5106. doi:https://doi.org/
Mengyu Wang; Louis R. Pasquale; Lucy Q Shen; Michael V Boland; Sarah R. Wellik; C Gustavo De Moraes; Jonathan S. Myers; Neda Baniasadi; Dian Li; Hui Wang; Peter J. Bex; Tobias Elze
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5107. doi:https://doi.org/
Chan Keum Park; Chan Y Kim; Hyoung Won Bae; Sang Yeop Lee; Gong Je Seong; Joo Yeon Kim; Jong Woon Park
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5108. doi:https://doi.org/
Yoshiki Tanaka; Hiroyuki Sato; Rie Horai; Sho Yokoyama; Mari Mitamura; Kazuo Ichikawa; Shoko Tanabe
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5109. doi:https://doi.org/
Yuan-Yao Fan; Ming-Hui Sun
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5110. doi:https://doi.org/
Thomas Callan; Sophia Yu; Gary C Lee; Angie Covita; Todd Severin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5111. doi:https://doi.org/
Nara Gravina Ogata; Alessandro Adad Jammal; Felipe Medeiros
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5113. doi:https://doi.org/
Haogang Zhu; Haolan Yang; David Crabb; Marco Miranda; David F Garway-Heath
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5114. doi:https://doi.org/
Bledi Petriti; Marco A Miranda; Haogang Zhu; Padraig Mulholland; David Crabb; Carol Bronze; Roger Anderson; David F Garway-Heath
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5115. doi:https://doi.org/
Edward De Guzman; Christopher Bowd; Michael Henry Goldbaum; Golnoush Sadat Mahmoudi Nezhad; Siamak Yousefi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5116. doi:https://doi.org/
Andrew J Anderson; Shima Rashidi; Andrew Turpin
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5117. doi:https://doi.org/
Hiroshi Murata; Ryo Asaoka
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5118. doi:https://doi.org/
Fei Li; Kai Gao; Zhe Wang; Guoxiang Qu; Hua Zhong; Yu Qiao; Xiulan Zhang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5119. doi:https://doi.org/
Alessandra Rosati; Andrea Perdicchi; Federica Gualdi; Alessandro de Paula; Gianluca Scuderi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5120. doi:https://doi.org/
Cristiano Umbelino; Adriana Morgan; Livia Mazzoli; Carla Urata; Alessandra Kusabara; Niro Kasahara
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5121. doi:https://doi.org/
Takuya Numata; Chota Matsumoto; Sachiko Okuyama; Hiroki Nomoto; Shigeki Hashimoto; Fumi Tanabe; Yoshikazu Shimomura
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5122. doi:https://doi.org/
Muen Yang; Mitchell W Dul; Romain Bachy; Qasim Zaidi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5123. doi:https://doi.org/
Ken Kitayama; Andrew G. Young; Fei Yu; Anne L Coleman
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5125. doi:https://doi.org/
Yu Xiang George Kong; Lukas Sahhar; Keith R Martin; Mingguang He; Jonathan G Crowston; Algis J Vingrys
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5126. doi:https://doi.org/
Algis J Vingrys; Selwyn M Prea; Aditi Mehta; Mingguang He; Jonathan G Crowston; Viney Gupta; Keith R Martin; Yu Xiang George Kong
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5127. doi:https://doi.org/
Lam Lu; C Gustavo De Moraes; Jeffrey M Liebmann; George A Cioffi; Dana Blumberg; Lama A Al-Aswad; Robert Ritch; Donald C Hood
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5128. doi:https://doi.org/
Andrew Turpin; Nikki Rubinstein; Allison M McKendrick
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5129. doi:https://doi.org/
Stephen R Kelly; Susan R Bryan; David P Crabb
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5130. doi:https://doi.org/
Antonio Modarelli; Luca Mario Rossetti; Laura Ottobelli; Paolo Fogagnolo; David P Crabb; Giovanni Montesano
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5131. doi:https://doi.org/
Takuya Ishibashi; Chota Matsumoto; Hiroki Nomoto; Ikumi Umebara; Akemi Wakayama; shinji kimura; Yoshikazu Shimomura
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5132. doi:https://doi.org/
Fumi Tanabe; Chota Matsumoto; Sachiko Okuyama; Hiroki Nomoto; Tomoyasu Kayazawa; Takuya Numata; Yoshikazu Shimomura
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5133. doi:https://doi.org/
Qingying Jin; Thuzar Thein; Louis R. Pasquale; Lucy Q Shen; Michael V Boland; Sarah R. Wellik; C Gustavo De Moraes; Jonathan S. Myers; Peter J. Bex; Neda Baniasadi; Dian Li; Hui Wang; Mengyu Wang; Tobias Elze
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5134. doi:https://doi.org/
Baojian Fan; Vimal Konduri; P Ferdina Marie Sharmila; N. Soumittra; S. Sripriya; David S Friedman; L. Vijaya; Jonathan L Haines; Ronnie J. George; Janey L Wiggs
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5135. doi:https://doi.org/
Pieter W.M. Bonnemaijer; Adriana I Iglesias; Anna Sanyiwa; Hassan G Hassan; Heiko Philippin; Colin Cook; Janey L Wiggs; Christopher J Hammond; Michael A Hauser; Hans G Lemij; Ruth Loos; Cornelia van Duijn; Alberta A H J Thiadens; Caroline C W Klaver
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5136. doi:https://doi.org/
Kent Taylor; Xiuqing Guo; Linda M Zangwill; Jeffrey M Liebmann; Christopher A Girkin; Robert M Feldman; Harvey Dubiner; Nicholette D Palmer; Barry I Freedman; Donald W Bowden; Maggie CY Ng; Yii-Der Ida Chen; Radha Ayyagari; Jerome I Rotter; Robert N Weinreb
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5137. doi:https://doi.org/
Angela Cree; Luke O'Gorman; Helen Griffiths; Andrew Lotery; Jane Gibson; Sarah Ennis
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5138. doi:https://doi.org/
Periasamy Sundaresan; MOHD HUSSAIN SHAH; Krishnadas S R; Bharanidharan D; Manoj Kumar, K; Mohideen Abdul Kader
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5139. doi:https://doi.org/
Tim Footz; Adrian Lahola-Chomiak; Ordan J Lehmann; Janey L Wiggs; Michael A Walter
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5140. doi:https://doi.org/
Neeru Amrita Vallabh; David Criddle; Anshoo Choudhary; Brian Lane; Brian McDonagh; Colin E Willoughby
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5141. doi:https://doi.org/
Sangbea Kim; Zhihua Qi; Yuhong Chen; Yumei Li; Benjamin Jay Jay Frankfort; Xing-Huai Sun; Jessica Cooke Bailey; Janey L Wiggs; Yongtao Guan; Rui Chen
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5142. doi:https://doi.org/
Eranga Nishanthie Vithana; Monisha E Nongpiur; Zheng Li; Shamira A Perera; Rahat Husain; Tina Wong; Ching-Lin Ho; Ching-Yu Cheng; Tien Yin Wong; Chiea Chuen Khor; Tin Aung
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5143. doi:https://doi.org/
Louis R. Pasquale; Vincent Laville; Hugo Aschard; Adriana I Iglesias; Jae H Kang; David Mackey; Veronique Vitart; Cornelia van Duijn; Jonathan L Haines; Janey L Wiggs
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5144. doi:https://doi.org/
Mineo Ozaki; Takanori Mizoguchi; Satoko Nakano; Shinichi Manabe; Masaru Inatani; Kazuhisa Sugiyama; Susan Williams; Michele Ramsay; Trevor R Carmichael; Kazuhiko Mori; Yury S Astakhov; Sergei Y Astakhov; Michael Dubina; Toshiaki Kubota; Tin Aung; Chiea Chuen Khor
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5145. doi:https://doi.org/
Mei Chin Lee; Anita Chan; Yaan Fun Chong; Eranga Nishanthie Vithana; Chiea Chuen Khor; Tin Aung
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5146. doi:https://doi.org/
Man Hu; huaizhou wang; Li Li; Ningli Wang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5147. doi:https://doi.org/
Subhabrata Chakrabarti; Meha Kabra; Goutham Pyatla; Sonika Rathi; Anil K Mandal; Sirisha Senthil; Inderjeet Kaur; Rohit C Khanna; Hemant Khanna
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5148. doi:https://doi.org/
Tin Aung; Eranga Vithana; Monisha E Nongpiur; Shamira Perera; Chiea Chuen Khor
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5149. doi:https://doi.org/
Elena Milla; Susana Duch; Maria Jose Gamundi; Miguel Carballo
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5150. doi:https://doi.org/
David Jimenez-Collado; Andric Christopher Perez-Ortiz; Alvaro Rendon; Claudia Zepeda-Palacio; Claudia Palacio-Pastrana; Salvador Jimenez-Chaidez; Bani Antonio-Aguirre; Francisco Javier Estrada-Mena
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5151. doi:https://doi.org/
Vicente Zanon-Moreno; Jose J Garcia-Medina; Maria D Pinazo-Duran; Jose M Ordovás; Dolores Corella
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2018, Vol.59, 5152. doi:https://doi.org/