Select a back issue

Anatomy and Pathology/Oncology

Yoshiaki Ueda; Yoko Karasawa; Yasushi Satoh; Shimpei Nishikawa; Junko Imaki; Masataka Ito
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2009, Vol.50, 1978-1987. doi:10.1167/iovs.08-2503
Ludwig M. Heindl; Tanja N. Hofmann; Harald L. J. Knorr; Carmen Rummelt; Falk Schrödl; Ursula Schlötzer-Schrehardt; Leonard M. Holbach; Gottfried O. H. Naumann; Friedrich E. Kruse; Claus Cursiefen
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2009, Vol.50, 1988-1995. doi:10.1167/iovs.08-2935
Irene E. Whitney; Mary A. Raven; Daniel C. Ciobanu; Robert W. Williams; Benjamin E. Reese
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2009, Vol.50, 1996-2003. doi:10.1167/iovs.08-2556

Clinical and Epidemiologic Research

Christopher G. Owen; Alicja R. Rudnicka; Robert Mullen; Sarah A. Barman; Dorothy Monekosso; Peter H. Whincup; Jeffrey Ng; Carl Paterson
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2009, Vol.50, 2004-2010. doi:10.1167/iovs.08-3018
Mingzhi Zhang; Huan Lv; Yang Gao; Sian Griffiths; Abhishek Sharma; Dennis Lam; Liping Li; Yee Kit Tse; Xiaojian Liu; Daocheng Xu; Bei Lu; Nathan Congdon
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2009, Vol.50, 2011-2017. doi:10.1167/iovs.08-2849
Xin Rong Duan; Yuan Bo Liang; David S. Friedman; Lan Ping Sun; Wen Bin Wei; Jie Jin Wang; Guang Lu Wang; Wu Liu; Qiu Shan Tao; Ning Li Wang; Tien Yin Wong
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2009, Vol.50, 2018-2023. doi:10.1167/iovs.08-2624
Robert Wojciechowski; Dwight Stambolian; Elise Ciner; Grace Ibay; Taura N. Holmes; Joan E. Bailey-Wilson
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2009, Vol.50, 2024-2032. doi:10.1167/iovs.08-2848
Fatima Kyari; Murthy V. S. Gudlavalleti; Selvaraj Sivsubramaniam; Clare E. Gilbert; Mohammed M. Abdull; Gabriel Entekume; Allen Foster; the Nigeria National Blindness and Visual Impairment Study Group
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2009, Vol.50, 2033-2039. doi:10.1167/iovs.08-3133
Yingfeng Zheng; Fan Xiang; Wenyong Huang; Guofu Huang; Qiuxia Yin; Mingguang He
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2009, Vol.50, 2040-2043. doi:10.1167/iovs.08-3082