Select a back issue

Research Highlight

Paolo Vinciguerra
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1181. doi:10.1167/iovs.13-11666
Anand Swaroop
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1417. doi:10.1167/iovs.13-11750

Biochemistry and Molecular Biology

Bin Liu; Xiaoguang Sun; Genn Suyeoka; Joe G. N. Garcia; Yannek I. Leiderman
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1061-1069. doi:10.1167/iovs.12-10142
Shu Su; Yong Yao; Rongrong Zhu; Congkai Liang; Shengqun Jiang; Nan Hu; Jing Zhou; Mei Yang; Qian Xing; Huaijin Guan
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1201-1207. doi:10.1167/iovs.12-10940
Françoise Haeseleer; Izabela Sokal; Frederick D. Gregory; Amy Lee
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1214-1226. doi:10.1167/iovs.12-11319
Michelle McClements; Wayne I. L. Davies; Michel Michaelides; Terri Young; Maureen Neitz; Robert E. MacLaren; Anthony T. Moore; David M. Hunt
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1361-1369. doi:10.1167/iovs.12-11156

Clinical and Epidemiologic Research

Yin-Yang Lee; Chung-Ting Lo; Shwu-Jiuan Sheu; Julia L. Lin
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1026-1033. doi:10.1167/iovs.12-10480
Xiaohu Ding; Decai Wang; Qunxiao Huang; Jian Zhang; Jessica Chang; Mingguang He
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1048-1053. doi:10.1167/iovs.12-10066
Kathryn Richdale; Loraine T. Sinnott; Mark A. Bullimore; Peter A. Wassenaar; Petra Schmalbrock; Chiu-Yen Kao; Samuel Patz; Donald O. Mutti; Adrian Glasser; Karla Zadnik
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1095-1105. doi:10.1167/iovs.12-10619
Errol W. Chan; Peggy P. C. Chiang; Tien Y. Wong; Se