Select a back issue

Research Highlight

Paolo Vinciguerra
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1181. doi:10.1167/iovs.13-11666
Anand Swaroop
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1417. doi:10.1167/iovs.13-11750

Biochemistry and Molecular Biology

Bin Liu; Xiaoguang Sun; Genn Suyeoka; Joe G. N. Garcia; Yannek I. Leiderman
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1061-1069. doi:10.1167/iovs.12-10142
Shu Su; Yong Yao; Rongrong Zhu; Congkai Liang; Shengqun Jiang; Nan Hu; Jing Zhou; Mei Yang; Qian Xing; Huaijin Guan
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1201-1207. doi:10.1167/iovs.12-10940
Françoise Haeseleer; Izabela Sokal; Frederick D. Gregory; Amy Lee
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1214-1226. doi:10.1167/iovs.12-11319
Michelle McClements; Wayne I. L. Davies; Michel Michaelides; Terri Young; Maureen Neitz; Robert E. MacLaren; Anthony T. Moore; David M. Hunt
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1361-1369. doi:10.1167/iovs.12-11156

Clinical and Epidemiologic Research

Yin-Yang Lee; Chung-Ting Lo; Shwu-Jiuan Sheu; Julia L. Lin
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1026-1033. doi:10.1167/iovs.12-10480
Xiaohu Ding; Decai Wang; Qunxiao Huang; Jian Zhang; Jessica Chang; Mingguang He
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1048-1053. doi:10.1167/iovs.12-10066
Kathryn Richdale; Loraine T. Sinnott; Mark A. Bullimore; Peter A. Wassenaar; Petra Schmalbrock; Chiu-Yen Kao; Samuel Patz; Donald O. Mutti; Adrian Glasser; Karla Zadnik
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1095-1105. doi:10.1167/iovs.12-10619
Errol W. Chan; Peggy P. C. Chiang; Tien Y. Wong; Seang M. Saw; Seng C. Loon; Tin Aung; Ecosse Lamoureux
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1169-1175. doi:10.1167/iovs.12-10258
Claire T. McEvoy; Christopher R. Cardwell; Usha Chakravarthy; Ruth E. Hogg; Michelle C. McKinley; Ian S. Young; Astrid E. Fletcher; Jayne V. Woodside
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1337-1344. doi:10.1167/iovs.12-11065
Anat Galor; William Feuer; David J. Lee; Hermes Florez; Vincent D. Venincasa; Victor L. Perez
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1426-1433. doi:10.1167/iovs.12-10819
Bamini Gopinath; Jie Jin Wang; Annette Kifley; Ava G. Tan; Tien Y. Wong; Paul Mitchell
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1501-1508. doi:10.1167/iovs.12-11036
Liang Zhao; Qi Sheng You; Liang Xu; Ke Ma; Ya Xing Wang; Hua Yang; Jost B. Jonas
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1509-1514. doi:10.1167/iovs.12-11183

Cornea

Raheleh Rahimi Darabad; Tomo Suzuki; Stephen M. Richards; Roderick V. Jensen; Frederick A. Jakobiec; Fouad R. Zakka; Shaohui Liu; David A. Sullivan
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 987-998. doi:10.1167/iovs.12-10992
Shih-Chun Chao; Dan-Ning Hu; Pei-Yu Yang; Ching-Yang Lin; Chan-Wei Nien; Shun-Fa Yang; Joan E. Roberts
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 999-1007. doi:10.1167/iovs.12-10469
Yuntao Zhang; Xiuli Mao; Tyler Schwend; Stacy Littlechild; Gary W. Conrad
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1014-1025. doi:10.1167/iovs.12-11277
Alberto López-Miguel; Loreto Martínez-Almeida; María Eugenia Mateo; María Begoña Coco-Martín; Jorge L. Alió; Miguel J. Maldonado
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2013, Vol.54, 1054-1060. doi:10.1167/iovs.12-11015
Jeremy Wernl