Select a back issue

Research Highlight

Stephen Kaye
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2013, Vol.54, 4439. doi:10.1167/iovs.13-12515
Farhad Hafezi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2013, Vol.54, 5086. doi:10.1167/iovs.13-12747

Biochemistry and Molecular Biology

Run-Tao Yan; Xiumei Li; Shu-Zhen Wang
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2013, Vol.54, 4766-4775. doi:10.1167/iovs.13-11936
Jinhai Jia; Yuan Liu; Xiaolin Zhang; Xinke Liu; Jinsheng Qi
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2013, Vol.54, 5070-5077. doi:10.1167/iovs.13-11796
Charles B. Wright; Micah A. Chrenek; Stephanie L. Foster; Todd Duncan; T. Michael Redmond; Machelle T. Pardue; Jeffrey H. Boatright; John M. Nickerson
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2013, Vol.54, 5111-5122. doi:10.1167/iovs.13-12336

Clinical and Epidemiologic Research

Chen-Wei Pan; Pui Yi Boey; Ching-Yu Cheng; Seang-Mei Saw; Wan Ting Tay; Jie Jin Wang; Ava Grace Tan; Paul Mitchell; Tien Yin Wong
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2013, Vol.54, 4498-4502. doi:10.1167/iovs.13-12271
Ronald P. Danis; Amitha Domalpally; Emily Y. Chew; Traci E. Clemons; Jane Armstrong; John Paul SanGiovanni; Frederick L. Ferris, III
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2013, Vol.54, 4548-4554. doi:10.1167/iovs.13-11804
Andrew D. Pucker; Loraine T. Sinnott; Chiu-Yen Kao; Melissa D. Bailey
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2013, Vol.54, 4710-4716. doi:10.1167/iovs.13-11658
Karen M. M. Breslin; Lisa O'Donoghue; Kathryn J. Saunders
Investigative Ophthalmology & Visual Science July 2013, Vol.54, 4843-4850. doi:10.1167/iovs.13-11813
Liang Han; Zhizhong Ma; Changguan Wang; Hongliang Dou; Yuntao Hu; Xuefeng Feng; Yimin Xu; Zhengqin Yin; Xin Wang