Select a back issue

Anatomy and Pathology/Oncology

Hirotaka Itakura; Shoji Kishi; Danjie Li; Hideo Akiyama
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2013, Vol.54, 3102-3107. doi:https://doi.org/10.1167/iovs.13-11769
Christopher Mark Dillingham; Jeremy Andrew Guggenheim; Jonathan Thor Erichsen
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2013, Vol.54, 3632-3643. doi:https://doi.org/10.1167/iovs.12-11548

Biochemistry and Molecular Biology

Ankur Jain; Xiangyang Liu; Robert J. Wordinger; Thomas Yorio; Yi-Qiang Cheng; Abbot F. Clark
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2013, Vol.54, 3137-3142. doi:https://doi.org/10.1167/iovs.12-11480
Edward Hsi; Ku-Chung Chen; Wan-Shu Chang; Ming-Lung Yu; Chung-Ling Liang; Suh-Hang Hank Juo
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2013, Vol.54, 3265-3271. doi:https://doi.org/10.1167/iovs.13-11814
Rui Cheng; Cen Li; Chaoyang Li; Ling Wei; Lei Li; Yang Zhang; Yachao Yao; Xiaoqiong Gu; Weibin Cai; Zhonghan Yang; Jianxing Ma; Xia Yang; Guoquan Gao
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2013, Vol.54, 3400-3409. doi:https://doi.org/10.1167/iovs.12-11068
Viera Kalinina Ayuso; Joke H. de Boer; Helen L. Byers; Gary R. Coulton; Jojanneke Dekkers; Lenneke de Visser; Anton M. van Loon; Peter A. W. J. F. Schellekens; Aniki Rothova; Jolanda D. F. de Groot-Mijnes
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2013, Vol.54, 3709-3720. doi:https://doi.org/10.1167/iovs.12-10865

Clinical and Epidemiologic Research