Select a back issue

Research Highlight

Louis R. Pasquale
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 3997. doi:10.1167/iovs.15-17309
Mitsuko Yuzawa
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 3998. doi:10.1167/iovs.15-17207

Anatomy and Pathology/Oncology

David W. Hammond; Nawal S. D. Al-Shammari; Sarah Danson; Rhona Jacques; Ian G. Rennie; Karen Sisley
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 3460-3466. doi:10.1167/iovs.14-16215
Shi-Ming Li; Ningli Wang; Yuehua Zhou; Si-Yuan Li; Meng-Tian Kang; Luo-Ru Liu; He Li; Yun-Yun Sun; Bo Meng; Si-Yan Zhan; David A. Atchison
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 3577-3583. doi:10.1167/iovs.15-16428
Ran Jiang; Ya Xing Wang; Wen Bin Wei; Liang Xu; Jost B. Jonas
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 4045-4052. doi:10.1167/iovs.15-16521
Hiroki Takahashi; Yoshihiko Usui; Shunichiro Ueda; Naoyuki Yamakawa; Aiko Sato-Otsubo; Yusuke Sato; Seishi Ogawa; Hiroshi Goto
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 4156-4165. doi:10.1167/iovs.15-16382

Biochemistry and Molecular Biology

Jiali Li; Bei Gao; Liping Guan; Xueshan Xiao; Jianguo Zhang; Shiqiang Li; Hui Jiang; Xiaoyun Jia; Jianhua Yang; Xiangming Guo; Ye Yin; Jun Wang; Qingjiong Zhang
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 4150-4155. doi:10.1167/iovs.14-16356

Clinical and Epidemiologic Research

Dai Woo Kim; Young Kook Kim; Jin Wook Jeoung; Dong Myung Kim; Ki Ho Park; for the Epidemiologic Survey Committee of the Korean Ophthalmological Society
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 3666-3672. doi:10.1167/iovs.14-16319
Stela Vujosevic; Alessandra Micera; Silvia Bini; Marianna Berton; Graziana Esposito; Edoardo Midena
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 3913-3918. doi:10.1167/iovs.15-16554
Yuh-Shin Chang; Shih-Feng Weng; Chun Chang; Jhi-Joung Wang; Jiu-Yao Wang; Ren-Long Jan
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 4083-4089. doi:10.1167/iovs.14-16360

Cornea

Jiucheng He; M. Soledad Cortina; Azucena Kakazu; Haydee E. P. Bazan
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 3505-3513. doi:10.1167/iovs.15-16755
Victoria E. Tovell; Isobel Massie; Alvena K. Kureshi; Julie T. Daniels
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 3531-3540. doi:10.1167/iovs.14-15429
Emili E. Delp; Sudha Swamynathan; Winston W. Kao; Shivalingappa K. Swamynathan
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 3549-3558. doi:10.1167/iovs.15-16463
Takehiro Matsumura; Yoshihiro Takamura; Takeshi Tomomatsu; Shogo Arimura; Makoto Gozawa; Yuji Takihara; Masaru Inatani
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 3559-3564. doi:10.1167/iovs.15-16489
Cui Li; Guiqiu Zhao; Chengye Che; Jing Lin; Na Li; Liting Hu; Nan Jiang; Ying Liu
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2015, Vol.56, 3593-3603. doi:10.1167/iovs.14-15989
Jianhong An; Xiaoyan Chen; Weiwei Chen; Rongxin Liang; Peter S. Reinach; Dongsheng Yan; LiLi Tu