Select a back issue

Research Highlight

Manuel B. Datiles; J. Fielding Hejtmancik
Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2016, Vol.57, 6396. doi:10.1167/iovs.16-21074
Paul L. Kaufman
Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2016, Vol.57, 6427. doi:10.1167/iovs.16-20997

Anatomy and Pathology/Oncology

Ravikanth Metlapally; Han Na Park; Ranjay Chakraborty; Kevin K. Wang; Christopher C. Tan; Jacob G. Light; Machelle T. Pardue; Christine F. Wildsoet
Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2016, Vol.57, 6089-6097. doi:10.1167/iovs.16-19563
Sarah E. Avedschmidt; Anna M. Stagner; Ralph C. Eagle, Jr.; George J. Harocopos; Yali Dou; Rajesh C. Rao
Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2016, Vol.57, 6242-6246. doi:10.1167/iovs.16-20463

Biochemistry and Molecular Biology

Yanchun Wei; Cuixia Lu; Qun Chen; Da Xing
Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2016, Vol.57, 6011-6019. doi:10.1167/iovs.15-18723

Clinical and Epidemiologic Research

Wei Wang; William Yan; Kathy Fotis; Noela M. Prasad; Van Charles Lansingh; Hugh R. Taylor; Robert P. Finger; Damian Facciolo; Mingguang He
Investigative Ophthalmology & Visual Science January 2017, Vol.57, 5872-5881. doi:10.1167/iovs.16-19894
Andrew Bastawrous; Wanjiku Mathenge; Kevin Wing; Hillary Rono; Michael Gichangi; Helen A. Weiss; David Macleod; Allen Foster; Matthew J. Burton; Hannah Kuper
Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2016, Vol.57, 5974-5983. doi:10.1167/iovs.16-19835
Anna Palagyi; Peter McCluskey; Andrew White; Kris Rogers; Lynn Meuleners; Jonathon Q. Ng; Nigel Morlet; Lisa Keay
Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2016, Vol.57, 6003-6010. doi:10.1167/iovs.16-20582
Sarah W. DeParis; Azzam Taktak; Antonio Eleuteri; Wayne Enanoria; Heinrich Heimann; Sarah E. Coupland; Bertil Damato
Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2016, Vol.57, 6116-6122. doi:10.1167/iovs.16-19654
Yingyan Ma; Xiaomei Qu; Xiaofeng Zhu; Xun Xu; Jianfeng Zhu; Padmaja Sankaridurg; Senlin Lin; Lina Lu; Rong Zhao; Ling Wang; Huijing Shi; Hui Tan; Xiaofang You; Hong Yuan; Sifei Sun; Mingjin Wang; Xiangui He; Haidong Zou; Nathan Congdon
Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2016, Vol.57, 6188-6196. doi:10.1167/iovs.16-20243
Lixia Lou; Chunlei Yao; Yanhua Jin; Victor Perez; Juan Ye
Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2016, Vol.57, 6271-6277. doi:10.1167/iovs.16-20242
Pete R. Jones; Narmella Yasoubi; Marko Nardini; Gary S. Rubin
Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2016, Vol.57, 6349-6359. doi:10.1167/iovs.16-20037

Cornea

Jamie S. Rush; David P. Bingaman; Paul G. Chaney; Martin B. Wax; Brian P. Ceresa
Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2016, Vol.57, 5864-5871. doi:10.1167/iovs.16-19952