Select a back issue

Anatomy and Pathology/Oncology

Stéphanie Lemaitre; Florent Poyer; Sergio Marco; Paul Fréneaux; François Doz; Isabelle Aerts; Laurence Desjardins; Nathalie Cassoux; Carole D. Thomas
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2017, Vol.58, 3055-3064. doi:10.1167/iovs.17-21760
Nayuta Yoshioka; Barbara Zangerl; Lisa Nivison-Smith; Sieu K. Khuu; Bryan W. Jones; Rebecca L. Pfeiffer; Robert E. Marc; Michael Kalloniatis
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2017, Vol.58, 3086-3099. doi:10.1167/iovs.17-21450

Biochemistry and Molecular Biology

Karl David Brown; Manisha H. Shah; Guei-Sheung Liu; Elsa C. Chan; Jonathan G. Crowston; Hitesh M. Peshavariya
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2017, Vol.58, 3011-3017. doi:10.1167/iovs.16-20633
Elisabetta De Filippo; Prashiela Manga; Anke C. Schiedel
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2017, Vol.58, 3118-3126. doi:10.1167/iovs.16-21128
Maurizio Cammalleri; Filippo Locri; Stefania Marsili; Massimo Dal Monte; Claudio Pisano; Angelo Mancinelli; Liliana Lista; Dario Rusciano; Mario De Rosa; Vincenzo Pavone; Paola Bagnoli
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2017, Vol.58, 3138-3148. doi:10.1167/iovs.17-21593

Clinical and Epidemiologic Research

Yuko Hara; Atsushi Shiraishi; Yuri Sakane; Yuki Takezawa; Tomoyuki Kamao; Yuichi Ohashi; Sho Yasunaga; Takuya Sugahara
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2017, Vol.58, 2922-2929. doi:10.1167/iovs.16-21206
Carrie Huisingh; Emily B. Levitan; Marguerite R. Irvin; Paul MacLennan; Virginia Wadley; Cynthia Owsley
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2017, Vol.58, 2959-2967. doi:10.1167/iovs.17-21482
Wendy L. Marsh-Tootle; Elise Harb; Wei Hou; Qinghua Zhang; Heather A. Anderson; Katherine Weise; Thomas T. Norton; Jane Gwiazda; Leslie Hyman; for the Correction of Myopia Evaluation Trial (COMET) Study Group
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2017, Vol.58, 3158-3171. doi:10.1167/iovs.16-20860
Jessica V. Jasien; Carrie Huisingh; Christopher A. Girkin; J. Crawford Downs
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2017, Vol.58, 3225-3230. doi:10.1167/iovs.17-21833
Jacob T. Cox; Mabula J. Kasubi; Beatriz E. Muñoz; Andrea I. Zambrano; Gregory S. Greene; Harran Mkocha; Meraf A. Wolle; Sheila K. West
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2017, Vol.58, 3249-3253. doi:10.1167/iovs.17-21519

Cornea

Xiling Zheng; Huixia Cui; Yuanyuan Yin; Yajing Zhang; Rongrong Zong; Xiaorui Bao; Jian-xing Ma; Zuguo Liu; Yueping Zhou
Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2017, Vol.58, 2874-2883. doi:10.1167/iovs.17-21544