Select a back issue

Anatomy and Pathology/Oncology

Andrew J. Feola; Emily S. Nelson; Jerry Myers; C. Ross Ethier; Brian C. Samuels
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 4172-4181. doi:10.1167/iovs.18-24463
Scott Zhou; Danielle M. Robertson
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 4249-4257. doi:10.1167/iovs.18-24497

Biochemistry and Molecular Biology

T. J. Hollingsworth; Marko Z. Radic; Sarka Beranova-Giorgianni; Francesco Giorgianni; Yanming Wang; Alessandro Iannaccone
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 3808-3815. doi:10.1167/iovs.18-24118
Na Wang; Chen Zou; Shuzhi Zhao; Yunzhi Wang; Changjing Han; Zhi Zheng
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 4210-4217. doi:10.1167/iovs.18-24155
Nethrajeith Srinivasalu; Chanyi Lu; Miaozhen Pan; Peter Sol Reinach; Yingying Wen; Yang Hu; Jia Qu; Xiangtian Zhou
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 4318-4325. doi:10.1167/iovs.17-224685

Clinical and Epidemiologic Research

Louis Arnould; Charles Guenancia; Arthur Azemar; Guillaume Alan; Stéphane Pitois; Florence Bichat; Marianne Zeller; Pierre-Henry Gabrielle; Alain M. Bron; Catherine Creuzot-Garcher; Yves Cottin
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 4299-4306. doi:10.1167/iovs.18-24090

Cornea

Gabriela Mahelková; Marie Česká Burdová; Šárka Malá; Lucie Hoskovcová; Dagmar Dotřelová; Kateřina Štechová
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 3800-3807. doi:10.1167/iovs.18-24265
Deshea L. Harris; Takefumi Yamaguchi; Pedram Hamrah
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 3889-3896. doi:10.1167/iovs.18-24567
Han Wang; Qingqing Zhao; Dan Luo; Yizhou Yin; Ting Li; Min Zhao
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 3911-3919. doi:10.1167/iovs.18-24562
Daizong Wen; Qi Li; Benhao Song; Ruixue Tu; Qinmei Wang; David P. S. O'Brart; Colm McAlinden; Jinhai Huang
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 3920-3931. doi:10.1167/iovs.18-24656
Ye Dai; Xiaokang Cheng; Jianfeng Yu; Xiaoqing Chen; Yichen Xiao; Fen Tang; Yingqi Li; Shangtao Wan; Wenru Su; Dan Liang
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 3952-3962. doi:10.1167/iovs.17-23327
Harumitsu Hirata; Valentina Dallacasagrande; Kamila Mizerska; Evguenia Ivakhnitskaia; Mark I. Rosenblatt
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 4031-4043. doi:10.1167/iovs.18-24604
Joanna S. Saade; Chao Xing; Xin Gong; Zhengyang Zhou; V. Vinod Mootha
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 4065-4070. doi:10.1167/iovs.18-24119
Valentina Barrera; Lee D. Troughton; Valentina Iorio; Siyin Liu; Olutobi Oyewole; Carl M. Sheridan; Kevin J. Hamill
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 4082-4093. doi:10.1167/iovs.18-24037
Liang Hu; Ce Shi; Hong Jiang; Yingying Shi; Zubin Sethi; Jianhua Wang
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 4108-4114. doi:10.1167/iovs.18-24216
Makiko Nakahara; Naoki Okumura; Shinichiro Nakano; Noriko Koizumi
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2018, Vol.59, 4218-4227. doi:10.1167/iovs.18-24394
Xinhan Cui; Nan Gao; Rao Me; Jianjiang Xu; Fu-Shin X. Yu