Select a back issue

Anatomy and Pathology/Oncology

Min Wang; Frank Schaeffel; Bing Jiang; Marita Feldkaemper
Investigative Ophthalmology & Visual Science September 2018, Vol.59, 4413-4424. doi:10.1167/iovs.18-23880
Zachary K. Goldsmith; William Coppess; Andrew S. Irvine; Kelley Yuan; Samuel R. Barsh; Madison K. Ritter; Matthew W. McEwen; Jacqueline Flores-Otero; Aileen Garcia-Vargas; Magaly Martinez-Ferrer; Rachel C. Brennan; Vanessa M. Morales-Tirado; Matthew W. Wilson
Investigative Ophthalmology & Visual Science September 2018, Vol.59, 4486-4495. doi:10.1167/iovs.18-24359

Biochemistry and Molecular Biology

Stéphanie Leruez; Alexandre Marill; Thomas Bresson; Grégoire de Saint Martin; Adrien Buisset; Jeanne Muller; Lydie Tessier; Cédric Gadras; Christophe Verny; Philippe Gohier; Patrizia Amati-Bonneau; Guy Lenaers; Dominique Bonneau; Gilles Simard; Dan Milea; Vincent Procaccio; Pascal Reynier; Juan Manuel Chao de la Barca
Investigative Ophthalmology & Visual Science September 2018, Vol.59, 4355-4361. doi:10.1167/iovs.18-24938
Sen Zhang; Jinglei Yang; Peter S. Reinach; Fengjiao Wang; Lishuai Zhang; Miaomiao Fan; Huangfang Ying; Miaozhen Pan; Jia Qu; Xiangtian Zhou
Investigative Ophthalmology & Visual Science September 2018, Vol.59, 4441-4448. doi:10.1167/iovs.17-21574
JaeSang Ko; Ji-Young Kim; Eun Jig Lee; Jin Sook Yoon
Investigative Ophthalmology & Visual Science September 2018, Vol.59, 4477-4485. doi:10.1167/iovs.18-24509
Liqin Jiang; Sen Zhang; Rongfang Chen; Li Ma; Xiaojun Wang; Yingying Wen; Jia Qu; Xiangtian Zhou
Investigative Ophthalmology & Visual Science September 2018, Vol.59, 4631-4638. doi:10.1167/iovs.17-22315

Clinical and Epidemiologic Research

Samantha Bomotti; Bryan Lau; Barbara E. K. Klein; Kristine E. Lee; Ronald Klein; Priya Duggal; Alison P. Klein
Investigative Ophthalmology & Visual Science September 2018, Vol.59, 4518-4524. doi:10.1167/iovs.18-23914
Yee-Ling Wong; Charumathi Sabanayagam; Yang Ding; Chee-Wai Wong; Anna Chwee-Hong Yeo; Yin-Bun Cheung; Gemmy Cheung; Audrey Chia; Kyoko Ohno-Matsui; Tien-Yin Wong; Jie Jin Wang; Ching-Yu Cheng; Quan V. Hoang; Ecosse Lamoureux; Seang-Mei Saw
Investigative Ophthalmology & Visual Science September 2018, Vol.59, 4603-4613. doi:10.1167/iovs.18-24032
Shifei Wei; Yunyun Sun; Shiming Li; Jianping Hu; Xiaohui Yang; Caixia Lin; Kai Cao; Jialing Du; Jiyuan Guo; He Li; Ningli Wang
Investigative Ophthalmology & Visual Science September 2018, Vol.59, 4691-4700. doi:10.1167/iovs.18-24363
Ava Grace Tan; Annette Kifley; Elizabeth G. Holliday; Barbara E. K. Klein; Sudha K. Iyengar; Kristine E. Lee; Gyungah R. Jun; Robert G. Cumming; Wanting Zhao; Tien Yin Wong; Ching-Yu Cheng; Paul Mitchell; Jie Jin Wang
Investigative Ophthalmology & Visual Science September 2018, Vol.59, 4755-4762. doi:10.1167/iovs.18-24353