Select a back issue

Anatomy and Pathology/Oncology

Yu Huang; Chea-su Kee; Paul M. Hocking; Cathy Williams; Shea Ping Yip; Jeremy A. Guggenheim; for The UK Biobank Eye and Vision Consortium and The CREAM Consortium
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2019, Vol.60, 559-569. doi:10.1167/iovs.18-25597

Biochemistry and Molecular Biology

Guangying Luo; Xia Jing; Shuai Yang; Dewei Peng; Jing Dong; Li Li; Peter S. Reinach; Dongsheng Yan
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2019, Vol.60, 650-660. doi:10.1167/iovs.18-25443

Clinical and Epidemiologic Research

Ying Cui; Xiaohong Yang; Guanrong Zhang; Haike Guo; Min Zhang; Lixin Zhang; Jin Zeng; Qingyang Liu; Liang Zhang; Qianli Meng
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2019, Vol.60, 761-769. doi:10.1167/iovs.18-25247

Cornea

Xin Che; Han Wu; Changkai Jia; Huimin Sun; Shangkun Ou; Junqi Wang; M. Vimalin Jeyalatha; Xin He; Jingwen Yu; Chengyou Zuo; Zuguo Liu; Wei Li
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2019, Vol.60, 517-527. doi:10.1167/iovs.18-24869
Cem Simsek; Takashi Kojima; Taeko Nagata; Murat Dogru; Kazuo Tsubota
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2019, Vol.60, 615-623. doi:10.1167/iovs.18-26318
Justin Ma; Peter Lwigale
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2019, Vol.60, 661-676. doi:10.1167/iovs.18-26018
Anil Tiwari; Sudha Swamynathan; Nicholas Alexander; John Gnalian; Shenghe Tian; Paul R. Kinchington; Shivalingappa K. Swamynathan
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2019, Vol.60, 731-740. doi:10.1167/iovs.18-26423
Naoki Okumura; Ryosuke Hayashi; Masakazu Nakano; Kengo Yoshii; Kei Tashiro; Takahiko Sato; Derek J. Blake; Ross Aleff; Malinda Butz; Edward W. Highsmith; Eric D. Wieben; Michael P. Fautsch; Keith H. Baratz; Yuya Komori; Makiko Nakahara; Theofilos Tourtas; Ursula Schlötzer-Schrehardt; Friedrich Kruse; Noriko Koizumi
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2019, Vol.60, 779-786. doi:10.1167/iovs.18-25760
Eszter A. Deák; Eszter Szalai; Noémi Tóth; Rayaz A. Malik; András Berta; Adrienne Csutak
Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2019, Vol.60, 830-837. doi:10.1167/iovs.18-24516

Glaucoma

Nara G. Ogata; Erwin R. Boer; Fábio B. Daga; Alessandro A. Jammal; James M. Stringham; Felipe A. Medeiros