Select a back issue

Anatomy and Pathology/Oncology

Anthony B. Daniels; Michael T. Froehler; Amy H. Nunnally; Janene M. Pierce; Ivan Bozic; Cameron A. Stone; Pranav R. Santapuram; Yuankai K. Tao; Kelli L. Boyd; Lauren E. Himmel; Sheau-chiann Chen; Liping Du; Debra L. Friedman; Ann Richmond
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 954-964. doi:10.1167/iovs.18-25346
Liqin Jiang; Mariana B. Garcia; David Hammond; Dinasha Dahanayake; Christine F. Wildsoet
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 1226-1233. doi:10.1167/iovs.18-25365

Biochemistry and Molecular Biology

Ulisse Bocchero; Beatrice M. Tam; Colette N. Chiu; Vincent Torre; Orson L. Moritz
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 933-943. doi:10.1167/iovs.18-25347
Kailin Chen; Kairan Lai; Xiaobo Zhang; Zhenwei Qin; Qiuli Fu; Chenqi Luo; Xiuming Jin; Jianghua Hu; Siyu Liu; Ke Yao
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 1156-1164. doi:10.1167/iovs.18-24743

Clinical and Epidemiologic Research

Zhixi Li; Ran Liu; Ou Xiao; Xinxing Guo; Decai Wang; Jian Zhang; Jason James Ha; Jonathan Tak Loong Lee; Peiying Lee; Monica Jong; Padmaja Sankaridurg; Kyoko Ohno-Matsui; Mingguang He
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 1096-1104. doi:10.1167/iovs.18-25800

Cornea

Beau J. Fenner; Yu-Chi Liu; Siew Kwan Koh; Yan Gao; Lu Deng; Roger W. Beuerman; Lei Zhou; Julian T. S. Theng; Jodhbir S. Mehta
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 868-876. doi:10.1167/iovs.18-25761
Carla S. Medeiros; Paramananda Saikia; Rodrigo Carlos de Oliveira; Luciana Lassance; Marcony R. Santhiago; Steven E. Wilson
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 1010-1020. doi:10.1167/iovs.18-26451
Mingxia Sun; Sudan Puri; Kazadi N. Mutoji; Yvette M. Coulson-Thomas; Vincent C. Hascall; David G. Jackson; Tarsis F. Gesteira; Vivien J. Coulson-Thomas
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 1050-1062. doi:10.1167/iovs.18-25920
Hyesook Lee; Sangwon Jeon; Chae Eun Kim; Young-Joon Park; Jaewook Yang
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 1076-1087. doi:10.1167/iovs.18-24935
Bum-Joo Cho; Jin Sun Hwang; Young Joo Shin; Jeong Won Kim; Tae-Young Chung; Joon Young Hyon
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 1254-1264. doi:10.1167/iovs.18-25583

Eye Movements, Strabismus, Amblyopia and Neuro-ophthalmology

Tobias Wibble; Tony Pansell
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 1021-1027. doi:10.1167/iovs.19-26706
Wuhe Chen; Jiangtao Lou; Frank Thorn; Yingjie Wang; Jieli Mao; Qingya Wang; Xinping Yu
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 1185-1191. doi:10.1167/iovs.18-26416
Ce Shi; Hong Jiang; Giovana Rosa Gameiro; Huiling Hu; Jeffrey Hernandez; Silvia Delgado; Jianhua Wang
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 1213-1223. doi:10.1167/iovs.18-25809

Genetics

Viola Kretschmer; Sarita Rani Patnaik; Friedrich Kretschmer; Mira Manilal Chawda; Victor Hernandez-Hernandez; Helen Louise May-Simera
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 1132-1143. doi:10.1167/iovs.18-25210
Sanne K. Verbakel; Ramon A. C. van Huet; Anneke I. den Hollander; Maartje J. Geerlings; Eveline Kersten; B. Jeroen Klevering; Caroline C. W. Klaver; Astrid S. Plomp; Nieneke L. Wesseling; Arthur A. B. Bergen; Konstantinos Nikopoulos; Carlo Rivolta; Yasuhiro Ikeda; Koh-Hei Sonoda; Yuko Wada; Camiel J. F. Boon; Toru Nakazawa; Carel B. Hoyng; Koji M. Nishiguchi
Investigative Ophthalmology & Visual Science March 2019, Vol.60, 1192-1203. doi:10.1167/iovs.18-26084