Select a back issue

Editorial

Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2019, Vol.60, 3414-3420. doi:10.1167/iovs.19-28020

Anatomy and Pathology/Oncology

Saori Yaguchi; Shigeo Yaguchi; Hiroko Bissen-Miyajima
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2019, Vol.60, 3507-3513. doi:10.1167/iovs.19-27449
Wojtek Drabarek; Serdar Yavuzyigitoglu; Askar Obulkasim; Job van Riet; Kyra N. Smit; Natasha M. van Poppelen; Jolanda Vaarwater; Tom Brands; Bert Eussen; Robert M. Verdijk; Nicole C. Naus; Hanneke W. Mensink; Dion Paridaens; Eric Boersma; Harmen J. G. van de Werken; Emine Kilic; Annelies de Klein; for the Rotterdam Ocular Melanoma Study Group
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2019, Vol.60, 3595-3605. doi:10.1167/iovs.18-24818

Clinical and Epidemiologic Research

Chimei Liao; Xiaohu Ding; Xiaotong Han; Yu Jiang; Jian Zhang; Jane Scheetz; Mingguang He
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2019, Vol.60, 3499-3506. doi:10.1167/iovs.19-27164
Rui Hua; Lihang Qu; Bing Ma; Peishi Yang; Hao Sun; Limin Liu
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2019, Vol.60, 3514-3519. doi:10.1167/iovs.19-26825
Gloriane Schnabolk; Bärbel Rohrer; Kit N. Simpson
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2019, Vol.60, 3520-3526. doi:10.1167/iovs.18-26444

Cornea

Neal E. Mecum; Dan Cyr; Jennifer Malon; Danielle Demers; Ling Cao; Ian D. Meng
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2019, Vol.60, 3264-3274. doi:10.1167/iovs.18-26457
Uri Simcha Soiberman; Ahmed Elsayed Mahmoud Shehata; Michelle Xiaoyi Lu; Tempest Young; Yassine J. Daoud; Shukti Chakravarti; Albert S. Jun; James William Foster
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2019, Vol.60, 3422-3431. doi:10.1167/iovs.19-27151
Ya Li; Xiubin Ma; Jing Li; Lingling Yang; Xiaowen Zhao; Xia Qi; Xiaoping Zhang; Qingjun Zhou; Weiyun Shi
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2019, Vol.60, 3538-3546. doi:10.1167/iovs.19-26909
Nihal Kaplan; Junyi Wang; Brian Wray; Priyam Patel; Wending Yang; Han Peng; Robert M. Lavker
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2019, Vol.60, 3570-3583. doi:10.1167/iovs.19-27656

Eye Movements, Strabismus, Amblyopia and Neuro-ophthalmology

Eileen E. Birch; Reed M. Jost; Yi-Zhong Wang; Krista R. Kelly; Deborah E. Giaschi
Investigative Ophthalmology & Visual Science August 2019, Vol.60, 3374-3380. doi:10.1167/iovs.19-26885