Showing 1 – 20 of 30
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
 • ARVO Annual Meeting Abstract June 2015

  Zachry Soens; Yuanyuan Li; Li Zhao; Yumei Li; Zhaoxia Sun; Ayesha Khan; Norma Fajardo; Irma Lopez; Robert K Koenekoop; Rui Chen; Genetics of Leber congenital amaurosis

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2015; 56(7 ):4349. doi:

 • ARVO Annual Meeting Abstract June 2015

  Si-Liang Peng; Huanan Ren; Norma Fajardo; Irma Lopez; Robert K Koenekoop

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2015; 56(7 ):1780. doi:

 • ARVO Annual Meeting Abstract March 2012

  Rui Chen; Hui Wang; Yiyun Chen; Huidan Xu; Yumei Li; Xia Wang; Graeme Mardon; Irma Lopez-Solache; Qing Fu; Robert K. Koenekoop

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2012; 53(14):4537. doi:

 • ARVO Annual Meeting Abstract March 2012

  Naveen Mysore; Ahmed A. Basheikh; Huanan Ren; Jeremy Schwartzentruber; Vafa Kesar; Qing Fu; Ayesha Khan; Irma Lopez-Solache; Jacek Majewski; Robert K. Koenekoop

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2012; 53(14):4539. doi: