Showing 1 – 20 of 42
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
 • ARVO Annual Meeting Abstract June 2023

  Nikolaos Efstathiou; Victor Correa; Ryo Matoba; Toshio Narimatsu; Dimitrios Ntentakis; Henar Albertos-Arranz; Constantine Georgakopoulos; Rachel M Huckfeldt; Yuki Morizane; Demetrios Vavvas

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2023; 64(8):2995.

 • ARVO Annual Meeting Abstract July 2018

  Zujaja Tauqeer; Philip Storey; Jeremy D. Wolfe; Bozho Todorich; Ankoor R Shah; Takashi Koto; Ashkan Abbey; Yuki Morizane; Karen Jeng-Miller; Eric Chen; Patrick Williams; Fumio Shiraga; Akito Hirakata; Sunir Garg; Yoshihiro Yonekawa

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2018; 59(9):5697.

 • ARVO Annual Meeting Abstract July 2018

  Kosuke Takahashi; Yuki Morizane; Shuhei Kimura; Mio Hosokawa; Yusuke Shiode; Masayuki Hirano; Shinichiro Doi; Shinji Toshima; Mika Hosogi; Yuki Kanzaki; Atsushi Fujiwara; Ippei Takasu; Fumio Shiraga

  Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2018; 59(9):5914.